Pohjoiskalotin neuvosto on pohjoismainen organisaatio, joka edistää rajat ylittävää yhteistyötä Euroopan pohjoisimpien alueiden välillä.

Pohjoiskalotin neuvosto (aikaisemmalta nimeltään Pohjoiskalottikomitea) perustettiin 1967 Ruotsin, Suomen ja Norjan työmarkkinaministereiden toimesta. Vuonna 1997 komitean nimi vaihdettiin Pohjoiskalotin neuvostoksi. Neuvostossa on 4 jäsentä jokaisesta valtiosta (yhteensä 12 henkilöä) ja se kokoontuu vuosittain 1-3 kertaa. Neuvosto on poliittinen verkosto ja Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa toimiva yhteistyöorganisaatio. Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii edistämään yhteistä Pohjoiskalottipolitiikkaa.

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto pyrkii Pohjoiskalotin neuvoston toimeksiannosta yhdenmukaistamaan ympäristö- ja luonnonsuojelualan yhteistyötä Pohjoiskalotilla ja toimii neuvoston asiantuntijaryhmänä ympäristöasioissa. Sen jäseninä ovat alueelliset ympäristöhallinnon viranomaiset kustakin jäsenmaakunnasta.

Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan  tehtävänä on käsitellä Norjan, Ruotsin ja Suomen välisiä rajaestekysymyksiä. Rajaneuvonnan toimipisteet ovat Norjan Storfjordissa ja Suomen Torniossa. Pohjoiskalotin neuvosto koordinoi rajaneuvonnan operatiivista toimintaa yhdessä neuvoa antavan ohjausryhmän kanssa.

Pohjoiskalotin neuvosto

  • Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa toimiva yhteistyöorganisaatio
  • Ympäristöneuvosto
  • Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja

Pohjoiskalotin neuvoston jäsenet

Pohjoiskalotin neuvostossa ovat jäseninä pohjoisten maakuntien aluepolitiikasta vastaavien kehitysviranomaisten ja elinkeinoelämän edustajat. Neuvostossa on laaja alueellinen kumppanuus, jossa ovat mukana yhteiskunnan eri sektorit. Kaksivuotinen puheenjohtajuus kiertää maakuntahallintojen, Norrbottenin jäsenorganisaatioiden ja Lapin liiton välillä.