Pohjoiskalotin ainutlaatuinen ja herkkä luonto vaatii vastuullista ja varovaista toimintaa, jottei vaaranneta luonnon moninaisuutta ja elinkeinojen kehittymistä. Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto pyrkii löytämään parhaat ja ympäristön kannalta edullisimmat toimintatavat tilanteessa, jossa lisääntyvä luonnonvarojen hyödyntäminen ja ilmastonmuutos tuovat uusia haasteita Pohjoiskalotin alueille.

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on Pohjoiskalotin neuvoston alaisuudessa toimiva asiantuntijaryhmä, joka koordinoi alueen ympäristöyhteistyötä. 

Toimintastrategia 2014-2018

Ympäristöneuvoston strategia vuosille 2014-2018 sisältää kaksi pääteemaa, joiden alla käytännön hankkeita toteutetaan:

  • Toimintojen yhdenmukaistaminen ja yhteiset neuvottelut ympäristökysymyksissä, joilla onvaikutuksia koko Pohjoiskalotin alueelle. Niihin sisältyvät esimerkiksi kaivostoiminta, tuulivoima, uuden infrastruktuurin rakentaminen, matkailu, perinteiset elinkeinot,tulvakysymykset, kalastusasiat ja luonnonsuojelu.
  • Luonnon monimuotoisuuden varjeleminen ja ekosysteemipalvelut, jonka puitteissa tarkastellaan esimerkiksi petoeläinkantoja ja -vahinkoja, luontomatkailun ympäristövaikutuksia, houkuttelevan asuinympäristön tai laadukkaiden ekosysteemipalveluiden varmistamista tiivistyvässä aluerakentamisessa. 

Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston jäsenorganisaatiot:

  • Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
  • Norrbottenin lääninhallitus, ympäristöosasto
  • Finnmarkin maaherranvirasto, ympäristöosasto
  • Tromsin maaherranvirasto, ympäristöosasto
  • Nordlannin maaherranvirasto, ympäristöosasto

Käytännön toiminta

Ympäristöneuvosto pitää vuosittain vähintään kaksi kokousta. Yhteistyötä tehdään työryhmissä, hankkeilla, seminaareissa, laatimalla raportteja tai muulla sopivaksi nähdyllä tavalla. 

Ympäristöneuvosto on tietojen ja kokemusten vaihdon foorumi. Se valitsee vuosittain muutamia strategisia, ajankohtaisia kysymyksiä, joiden yhteiseen käsittelyyn Pohjoiskalotin neuvostolta haetaan hankerahoitusta. Toiminnassa huomioidaan myös pohjoismaiselle ympäristöyhteistyölle laadittujen ohjelmien tavoitteet ja toteutetaan niitä omalta osalta.

Ympäristöneuvosto pyrkii hyödyntämään yhteistyössä myös muita rahoituslähteitä, esimerkiksi Pohjoismaiden tai EU:n eri ohjelmia. Pohjoiskalottiyhteistyön pohjalta voidaan kehittää vahvoja hankekumppanuuksia ja laatia kansainvälisesti mielenkiintoisia yhteisiä hankeaiheita, joilla on merkitystä myös eurooppalaisella ja arktisella tasolla.