Pohjoiskalotin neuvosto on yhteistyön korkein päättävä elin ja siihen kuuluu neljä edustajaa kustakin jäsenmaasta.

Pohjoiskalotin neuvostolla on kaksivuotinen puheenjohtajuuskausi, joka kiertää maakuntahallitusten, lääninhallituksen ja maakuntaliiton välillä. Neuvosto kokoontuu vuosittain 1-3 kertaa. Seuraavat organisaatiot ja viranomaiset ovat Pohjoiskalotin neuvoston jäseninä.

Suomi Lapin liitto
  Lapin ELY-keskus
  Lapin kauppakamari
  Tornion kaupunki
Ruotsi Norrbottenin lääninhallitus
  Region Norrbotten 
  Norrbottenin kauppakamari
  Norrbottenin kunnat
Norja Tromsin ja Finnmarkin maakuntahallitus
  Nordlannin maakuntahallitus 
  Innovasjon Norge 
    

VALMISTELURYHMä (PKN-Bg)

Pohjoiskalotin neuvoston valmisteluryhmälla on yleinen vastuu neuvoston toiminnasta ja päätösten toimeenpanosta. Se myös valmistelee asiat neuvoston kokouksiin.

Jokaisesta jäsenmaakunnasta on 1-2 virkamiestä PKN-Bg:n jäsenenä. Valmisteluryhmän puheenjohtajuus seuraa neuvoston puheenjohtajuutta. PKN-Bg pitää vähintään neljä kokousta vuosittain.

Sihteeristö

Pohjoiskalotin neuvoston sihteeristö toimii toistaiseksi Lapin liiton alaisuudessa Rovaniemellä. Neuvoston puheenjohtajalla ja valmisteluryhmän puheenjohtajalla on sihteeristön työnjohdollinen vastuu.

Sihteeristö hoitaa neuvoston ja valmisteluryhmän hallinnolliset tehtävät ja palvelut sekä päivittäisen toiminnan neuvoston sovitun toimintasuunnitelman ja toimintaohjelman mukaisesti. Lisäksi sihteeristö vastaa Rajaneuvonnan toimipisteiden toiminnan koordinaatiosta.

Paula Mikkola on toiminut Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteerinä vuodesta 2003 lähtien.

Valmisteluryhmän jäsenet 2019

  • Hallintojohtaja Raimo Holster, Lapin liitto
  • Neuvonantaja Zdenek Dvorak, Nordlandin maakuntahallitus
  • Vanhempi neuvonantaja Ian Jawahir, Tromsin maakuntahallitus
  • EU-tiedottaja Jonas Nuldén, Norrbottenin lääninhallitus
  • Kansainvälinen neuvonantaja Markus Karlsen, Finnmarkin maakuntahallitus
  • Eu-hankekoordinaattori Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten