Pohjoiskalotin neuvosto tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää, tasapainoista kehitystä Pohjoiskalotilla ja rakentaa Euroopan arktiseen osaan vahvaa pohjoista yhteistyöaluetta.

Pohjoiskalottiyhteistyöstä pitää syntyä rajat ylittävää lisäarvoa ja pohjoismaista hyötyä. Se voi nostaa esiin yhteisiä haasteita ja ongelmia sekä etsiä niihin ratkaisuja. Yhteistyöllä saavutetaan yhdessä enemmän kuin mitä kukin saavuttaisi toimimalla yksin.

Kaikkiin Pohjoiskalotin neuvosto toimiin tulee sisältyä rajat ylittävä ulottuvuus. Neuvostolla on kolmivuotinen toimintaohjelma, jossa määritellään pitkäaikaiset painopisteet. Ohjelma toteuttaa osaltaan myös Pohjoismaiden ministerineuvoston kolmivuotista aluepoliittista ohjelmaa, sillä ministerineuvosto myöntää vuosittain aluepoliittisista varoista tukea myös Pohjoiskalottiyhteistyölle. 

Pohjoiskalotin neuvoston pitkän ajan tavoitteita pyritään toteuttamaan vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla. Tavoitteiden saavuttamiseksi neuvosto pyrkii

– rakentamaan verkostoja ja strategisia liittoutumia rajojen yli kestävän elinkeino-, työmarkkina- ja yhteiskuntakehityksen edistämiseksi,

– toimimaan aktiivisesti rajaesteiden poistamiseksi ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan kehittämiseksi

– tekemään aloitteita, välittämään ja koordinoimaan kehitys- ja yhteistyöprosesseja

– keskittämään taloudellisia resursseja valituille toimintasektoreille ja sovittamaan toiminnot yhteen alueiden kehittämisohjelmien kanssa,

– hakeutumaan yhteistyöhön ja vaihtamaan kokemuksia muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten alueiden kanssa

 Tukea voit hakea tällä lomakkeella

Toiminnan painopisteet

  • Uutta etsivää toimintaa ja esiselvityksiä
  • Rajaneuvonnan rahoituksen varmistaminen ja elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen
  • Etsitään ratkaisuja, joista syntyy taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia synergiaetuja
  • Seminaareja yhteisistä ajankohtaisista kysymyksistä, esimerkiksi rajat ylittävästä potilasliikkuvuudesta tai maahanmuuttajien integroinnista
  • Hankkeet, joista syntyy työpaikkoja tai uusia yrityksiä
  • Hankkeet, joita nuoret toteuttavat itse tai joissa he ovat kohderyhmänä