Pohjoiskalotin neuvosto tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää, tasapainoista kehitystä Pohjoiskalotilla ja rakentaa Euroopan arktiseen osaan vahvaa pohjoista yhteistyöaluetta.

Pohjoiskalottiyhteistyöstä pitää syntyä rajat ylittävää lisäarvoa ja pohjoismaista hyötyä. Se voi nostaa esiin yhteisiä haasteita ja ongelmia sekä etsiä niihin ratkaisuja. Yhteistyöllä saavutetaan yhdessä enemmän kuin mitä kukin saavuttaisi toimimalla yksin.

Kaikkiin Pohjoiskalotin neuvoston toimiin tulee sisältyä rajat ylittävä ulottuvuus. Neuvostolla on nelivuotinen toimintaohjelma, jossa määritellään pitkäaikaiset painopisteet. Ohjelma toteuttaa osaltaan myös Pohjoismaiden ministerineuvoston nelvuotista aluepoliittista ohjelmaa, sillä ministerineuvosto myöntää vuosittain aluepoliittisista varoista tukea myös Pohjoiskalottiyhteistyölle. 

Pohjoiskalotin neuvoston pitkän ajan tavoitteita pyritään toteuttamaan vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla. Tavoitteiden saavuttamiseksi neuvosto 

– rakentaa verkostoja ja strategisia liittoutumia rajojen yli kestävän elinkeino-, työmarkkina- ja yhteiskuntakehityksen edistämiseksi,

– toimii aktiivisesti rajaesteiden poistamiseksi ja Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan toiminnan kehittämiseksi

– tekee aloitteita, välittää ja koordinoi kehitys- ja yhteistyöprosesseja

– keskittää resursseja valituille toimintasektoreille ja sovittaa toiminnot yhteen alueiden omien kehittämisohjelmien kanssa,

– hakeutuu yhteistyöhön ja vaihtaa kokemuksia muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten alueiden kanssa

 Tukea voit hakea tällä lomakkeella

Toiminnan painopisteet 2023

  • Vahvistaa pohjoisten alueiden yhteistyötä etenkin pohjoismaisella tasolla
  • Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja toiminnan edelleen kehittäminen yhtenäisenä organisaationa
  • Jatkaa Pohjoiskalotin mineraaliyhteistyömahdollisuuksien selvittämistä ja osaltaan vaikuttaa vihreiden kuljetuskäytävien luomiseen alueella
  • Mahdollistaa nuorten rajat ylittävät kohtaamiset; saada nuorisoa enemmän mukaan osallistumaan Pohjoiskalotin yhteiskuntien kehittämiseen
  • Parantaa Pohjoiskalotin sopeutumiskykyä, osaamista ja resursseja vastata ilmastonmuutoksen ja energiasiirtymän aiheuttamiin muutoksiin
  • Nostaa Pohjoiskalotti esiin houkuttelevana asuin- ja työssäkäyntialueena; selvittää miten eri alueet pyrkivät lisäämään vetovoimaansa
  • Vahvistaa Pohjoiskalottiyhteistyön taloudellisia edellytyksiä niin, että siitä tulee uudelleen kehitystä johtava voima