Pohjoiskalotin rajaneuvonta tarjoaa tietoa ja opastusta yksityishenkilöille, yrityksille ja organisaatioille, jotta voidaan välttää tai ylittää rajaesteet.

Pohjoiskalotin neuvosto vastaa rajaestetyön koordinoinnista ja kehittämisestä Pohjoiskalotin alueella. Toimintaa tukee muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvosto vuosittaisella avustuksella.

Pohjoiskalotin rajaneuvonnalla on kaksi toimipistettä: TornioHaaparannan toimipiste auttaa kansallisesti niitä, jotka toimivat Ruotsin ja Suomen rajan yli. Storfjordin Skibottenin toimipiste keskittyy kysymyksiin, jotka koskevat Norjan ja Suomen tai Norjan ja Ruotsin välistä liikkuvuutta.

Laaja yhteysverkosto

Pohjoiskalotin rajaneuvonnan apuna ovat viranomaiset ja organisaatiot, jotka päivittäin käsittelevät rajan ylittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kun haetaan apua johonkin kysymykseen, joka koskee toimintaa toisessa maassa, Rajaneuvonnan henkilöt voivat nopeasti ohjata oikean asiantuntijan puheille kyseessä olevassa maassa.

Pohjoiskalotin rajaneuvonta on osa pohjoismaisten tiedotuspalveluiden verkostoa, joka on vuosien kuluessa rakentanut mittavan viranomaisverkoston, vahvan tietopohjan ja osaamisen rajakysymyksissä.

Lisää Pohjoiskalotin rajaneuvonnan toiminnasta löydät heidän kotisivultaan: http://rajaneuvonta.fi/

Päätehtävät

  • Opastaa työn tekemisestä ja yrittämisestä toisessa maassa
  • Jakaa ajankohtaisista tietoa pohjoismaista liikkuvuutta koskevista säännöistä
  • Ohjaaminen rajat ylittävissä ongelmatilanteissa
  • Rekisteröi ja analysoi esiin tulleet rajaesteet
  • Vie kysymykset eteenpäin pohjoismaisen Rajaesteneuvoston käsiteltäviksi

Interreg Nord 2016