Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja (entinen Pohjoiskalotin Rajaneuvonta) antaa tietoa ja opastusta yksityishenkilöille, yrityksille ja organisaatioille rajan yli toimimiseen liittyvistä asioista, jotta voidaan välttää tai ylittää rajaesteet.

Pohjoiskalotin neuvosto vastaa rajaestetyön koordinoinnista ja kehittämisestä Pohjoiskalotin alueella. Toimintaa tukee muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvosto vuosittaisella avustuksella.

Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjalla on kaksi toimipistettä: TornioHaaparannan toimipiste auttaa kansallisesti niitä, jotka toimivat Ruotsin ja Suomen rajan yli. Storfjordin toimipiste keskittyy kysymyksiin, jotka koskevat Norjan ja Suomen tai Norjan ja Ruotsin välistä liikkuvuutta.

Laaja yhteysverkosto

Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan apuna ovat viranomaiset ja organisaatiot, jotka päivittäin käsittelevät rajan ylittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kun haetaan apua johonkin kysymykseen, joka koskee toimintaa toisessa maassa, Rajaneuvonnan henkilöt voivat nopeasti ohjata oikean asiantuntijan puheille kyseessä olevassa maassa.

Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja on osa pohjoismaisten tiedotuspalveluiden verkostoa, joka on vuosien kuluessa rakentanut mittavan viranomaisverkoston, vahvan tietopohjan ja osaamisen rajakysymyksissä.

Lisää Pohjoiskalotin rajaneuvonnan toiminnasta löydät kotisivulta: http://rajaneuvonta.fi/

Päätehtävät

  • Välittää tietoa työssäkäynnistä ja yritystoiminnasta rajan yli tai toisessa maassa
  • Jakaa ajankohtaisista tietoa pohjoismaista liikkuvuutta koskevista säännöistä
  • Ohjaa oikean tahon puheille rajat ylittävissä ongelmatilanteissa
  • Rekisteröi ja analysoi esiin tulleet rajaongelmat ja -esteet
  • Vie tarvittaessa kysymykset eteenpäin pohjoismaisen Rajaesteneuvoston käsiteltäviksi

Interreg Nord 2016