NSPA (Pohjoisen harvaan asutut alueet) on yhteistyöverkosto, jonka jäseninä on 13 maakuntaa Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta sekä Itä- ja Pohjois-Suomesta.

-Tämän vuoden aikana yksi tärkeimmistä tehtävistämme on seurata EU:n arktisen strategian valmistelua ja Euroopan parlamentin arktista työtä. Tämän kertoi Pohjois-Norjan EU-toimiston johtaja Nils Kristian Sørheim Nilsen Pohjoiskalotin neuvoston kokouksen yhteydessä pidetyssä Brysselin seminaarissa.

Alueiden Brysselin toimistot muodostavat yhteistyön koordinaatioryhmän.

-Meillä on samanlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Elinolosuhteet ovat yhteneväisiä. Tehtävämme on muun muassa nostaa esiin alueille tärkeitä kysymyksiä ja pyrkiä vaikuttamaan niissä EU:n päätöksentekijöihin, Sørheim Nilsen kertoi.

Ohjausryhmä

NSPA organisaatioon sisältyy ohjausryhmä, koordinaatioryhmä ja työryhmiä. Ohjausryhmän jäseninä on verkostossa mukana olevien alueiden edustajia, jotka kokoustavat 3–4 kertaa vuodessa.

-NSPA laatii raportteja ja muuta materiaalia, jota työssämme tarvitsemme. Järjestämme lisäksi virallisia ja epävirallisia kokouksia, seminaareja ja muita tapaamisia Euroopan parlamentin kontaktien kanssa, Sørheim Nilsen sanoi.  

Viisi työryhmää

NSPA:lla on viisi temaattista työryhmää. Ne ovat biotalous ja energia, alueen edut ja vahvuudet, mineraalit, vetovoima sekä tutkimus ja innovaatiot.

Biotalous ja energia teema on erittäin tärkeä NSPA-alueille.

-Toimintamme tarkoitus on vaikuttaa EU:n kehitykseen ja lisätä NSPA-alueiden välistä yhteistyötä. Meillä on esimerkiksi yhteinen Arktinen vety teema-alusta, jossa jaamme tietoja ja osaamista vetykaasuyhteistyötä varten NSPA-maakunnissa, Sørheim Nilsen kertoi.

Haasteita

Alueen edut työryhmä käsittelee NSPA-alueella asumisen haasteita ja hyötyjä.

-Haasteista voi mainita harvan asutuksen ja kylmän ilmaston. Meillä on paljon pieniä ja mikroyrityksiä, rajallinen hallinto, sukupuolijakaumaltaan vinoutuneita yhteisöjä ja työmarkkinoita. Alueen vahvuuksia ovat esimerkiksi energiaintensiivinen teollisuus, kestävä kaivannaistoiminta, tutkimus- ja testaustoiminta sekä biotalouteen pohjautuva innovaatiotoiminta, Sørheim Nilsen selitti.

Vetovoimaiset maakunnat

Alueiden houkuttelevuuteen liittyy myös suuria haasteita. Samaan aikaan, kun teollinen toiminta kasvaa, väestö ikääntyy ja maakuntiin tarvitaan lisää uutta työvoimaa.

-Meidän pitää kokonaisvaltaisesti pohtia, miten alueiden vetovoimaa saadaan lisättyä ja yhä useampi työntekijä muuttamaan tänne, Sørheim Nilsen sanoi.

Vuoden 2023 suunnitelmia

Sen lisäksi, että NSPA osallistuu enemmän EU:n arktisen strategian valmisteluun, se aikoo tehdä monia muita asioita 2023 aikana.

-Seuraamme tarkasti muun muassa tekeillä olevan OECD-selvityksen edistymistä, koska siinä käsitellään esimerkiksi väestönkehityksen, vihreän siirtymän, teknisen muutoksen ja maapalloistumisen kysymyksiä. Hyödynnämme selvitystä siihen, mitä EU:ssa tapahtuu. Lisäksi tulemme nostamaan esiin kysymyksen Skotlannin suhteesta NSPA-verkostoon ja EU:hun Brexitin jälkeen. Olemme mukana myös järjestämässä EU:n alueiden viikkoa Pohjois-Ruotsin EU-toimiston johdolla, sekä NSPA foorumia Joensuussa syksyllä 2023.

https://www.nspa-network.eu/

Kent Lidman