Uutinen 17.06.2022 Paula Mikkola
-Pohjoisen ohjelmat ovat EU:n parhaita ohjelmia ja omassa luokassaan ainutlaatuisia Euroopassa. Tämä antaa syytä odottaa paljon yhteistyöltä myös uuden Interreg Aurora ohjelman puitteissa. Näin sanoi Euroopan rajayhteistyöohjelmista vastaava Dorota Witoldson EU-komission alueyksiköstä, kun hän puhui Skellefteån Interreg-konferenssissa.

EU:lla on kuutisenkymmentä rajat ylittävää Interreg-ohjelmaa.

-Kaikki perustuvat siihen, että rajat ylittävä yhteistyö on laadukasta ja se pystyy vaikuttamaan päätöksiin. Ohjelmilla rakennetaan verkostoja, lisätään rajat ylittävää yhteistyötä ja etsitään toiminnan synergiaetuja, Witoldson kertoi.

Sápmi on tärkeä osa ohjelmaa

Hän pitää Saamelaisalueen yhteistyötä tärkeänä osana Interreg-ohjelmia.

-Se on EU:n tasolla tärkeää. Sápmi on yhtenäinen alue, mutta samalla se tarkoittaa kolmen eri valtion välistä yhteistyötä. Ohjelmat kehittävät parempaa yhteistyötä ja kannustavat kansalaistasoakin mukaan yhteistyöhön, Witoldson sanoi.

Hänen mielestään on tärkeää tukea pieniä hankkeita.

-Niiden avulla on mahdollista toteuttaa laajemmin myös kansalaisten välistä yhteistyötä. Uskon vahvasti, että uusi Interreg Aurorakin tulee tätä tukemaan, hän sanoi.

Aluekehitys

Ruotsin elinkeinoministeriön apulaisjohtaja Maria Eriksson pitää Interreg-ohjelmia tärkeinä aluekehityksen välineinä.

-Ohjelmien kautta alueiden yhteistyö ja toiminta lisääntyvät. Ne antavat kansalaisille, yrityksille ja muille toimijoille uusia mahdollisuuksia kehittyä yhdessä. Ohjelmat tekevät rajat ylittävän yhteistyön ja työssä käynnin rajan yli helpommaksi, hän sanoi.

Erikssonin mielestä rajat ylittävää yhteistyötä pitää kannustaa enemmän.

Toipumista

-Se voi koskea pelastuspalvelua, terveydenhoitoa, matkailua tai muuta yhteistyötä. Ihmisten ja yritysten tulee olla yhteistyön keskipisteessä, hän vaati.

Maria Eriksson pitää uutta Interreg Auroraa toipumiskeinona korona-pandemiasta.

-Monella yrityksellä oli pandemian aikana suuria vaikeuksia tehdä yhteistyötä rajojen yli. Nyt pandemiasta voidaan toipua. Paikallinen yhteistyö on tärkeää ja Auroran avulla rajat ylittävää yhteistyötä voidaan rakentaa uudelleen, hän totesi.

Samankaltaiset olosuhteet

Norjan Kunta- ja uudistusministeriön vanhempi asiantuntija Birgitte Sem kertoi Interreg-ohjelmien olevan erittäin tärkeitä myös Norjalle, kun tarkastellaan rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Suomen suuntaan.

-Alueidemme olosuhteet ovat pitkälti samankaltaisia. Meillä on harva asutus, pitkät välimatkat ja pieniä yhteisöjä. Kaikilla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta, mikä on suuri yhteinen haaste koko alueelle. Tässäkin Interreg-ohjelma on tärkeä ja meillä on Interreg Auroran suhteen suuria odotuksia, Sem kertoi.

Vähentää rajaongelmia

Suomen työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija Petri Haapalainen palautti mieleen, että Interreg-ohjelmia on nyt toteutettu kolmenkymmenen vuoden ajan.

-Meillä on konkreettisia esimerkkejä siitä, miten rajat ylittävien yhteistyöohjelmien avulla voidaan vähentää ongelmia. Samalla ne ovat suuri haaste ja yksi keino rakentaa vahvempaa Eurooppaa, Haapalainen totesi.

Hän korosti rajattomien työmarkkinoiden merkitystä.

-Ne lisäävät alueiden välistä yhteistyötä ja rajat ylittävän liiketoiminnan tilaisuuksia. Uusi Aurora-ohjelma avaakin monia uusia mahdollisuuksia, hän sanoi.

Kent Lidman