2019, Uutinen 23.04.2019 Paula Mikkola
-Puheenjohtajuuskauden päättyessä voimme sanoa, että olemme aktiivisesti pyrkineet poistamaan rajaesteitä. Monet uskovat, että Ruotsin, Suomen ja Norjan rajan ylittäminen on yksinkertaista, ja matkailijoiden kohdalla se pitääkin paikkansa. Jos taas olet yrittäjä tai käyt töissä rajan yli, niin asia onkin mutkikkaampi. Siksi työn rajaesteiden poistamiseksi tulee jatkua myös tulevaisuudessa. Tämän totesi Pohjoiskalotin neuvoston väistyvä puheenjohtaja Remi Strand Finnmarkin puheenjohtajuuskautta 2017-2018 koskeneessa yhteenvedossaan neuvoston kevätkokouksessa Vesisaaressa.

Finnmarkin puheenjohtajuusohjelma pohjautui niihin painopisteisiin, jotka on määritelty Pohjoiskalotin neuvoston toimintaohjelmassa. Niitä ovat aluepolitiikka, rajan mahdollisuudet, väestönkehityksen haasteet, osaavan työvoiman tarve, ympäristöyhteistyö, kokemusten vaihto, alueen oma identiteetti, tiedotus ja viestintä.

-Puheenjohtajuus siirtyi meille 1.1.2017, mutta käytännössä tehtävään on keskitytty vasta syyskuussa 2017 Vesisaaressa järjestetystä Pohjoiskalotin neuvoston 50-vuotisjuhlasta lähtien. Siellä oli paikalla laaja osallistujajoukko ja siinä yhteydessä allekirjoitimme myös Lapin ja Finnmarkin maakuntien välisen yhteistyösopimuksen, Strand kertoi.

Taloudellinen toimintavarmuus

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä oli Pohjoiskalotin neuvoston hyväksymä poliittinen julkilausuma, jossa korostettiin pysyvän rahoitusrakenteen varmistamista Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnalle.

– Julkilausumaa seurasi helmikuussa 2018 toimitettu kirje Pohjoiskalotin neuvoston johdolta Pohjoismaiden neuvoston kansallisille poliitikoille. Maaliskuussa tapasimme Norjan Suurkäräjäedustajan Ingalill Olsenin ja olimme yhtä mieltä siitä, että rajaestetoiminnan rahoituskysymys kuuluu suurkäräjien asialistalle. Olemme olleet yhteydessä myös valtioneuvos Frank Bakke Jenseniin Pohjoiskalotin rajaesteistä, Strand sanoi.

Norjan tullimaksut

Pohjoiskalotin neuvoston edustajana Finnmark on myös osallistunut esimerkiksi Helsingin Hanasaaressa pidettyyn Rajaneuvonnan konferenssiin, esitellyt Pohjoiskalotin neuvoston toimintaa Pohjoismaiden neuvoston poliitikoille Rovaniemellä järjestetyssä kokouksessa, osallistunut Tromssan Pohjoiskalottikonferenssiin ja Ahvenanmaalla pidettyyn pohjoismaisten rajayhteistyöorganisaatioiden foorumiin.

Toinen suuri kysymys, jonka kanssa Pohjoiskalotin neuvosto on työskennellyt Finnmarkin puheenjohtajuuskaudella, on Norjan perimät tulli- ja arvonlisäveromaksut.

-Maksujen perintä siirtyi Norjassa tullilta verohallinnolle, joka poisti perittyjen arvonlisäveromaksujen palautuksen myymättömistä tuotteista. Tästä aiheutui vakavia seurauksia muun muassa Pohjoiskalotin vanhalle, rajat ylittävän markkina- ja torikaupan perinteelle. Asia ratkesi osittain, kun Pohjoiskalotin neuvoston toimittamien tietojen perusteella valtiosihteeri Anne Karin Olli otti kysymyksen hoitaakseen, Strand kertoi.

Osaavan työvoiman tarve

Pohjoiskalotin neuvosto on tavannut myös Arktisen neuvoston pääsihteerin. Tapaamisen jälkeen Pohjoiskalotin neuvosto päätti viime vuoden syyskokouksessaan, että se luopuu tavoitteesta saada alueen edustaja Arktiseen neuvostoon.

-Pohjoiskalotin neuvoston kokouksessa keskustelimme myös osaamisen varmistamisesta ja siihen liittyen sovimme julkilausumasta, jossa yksimielisesti korostamme tarvetta varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saanti Pohjoiskalotilla ja yhteisiä käytäntöjä, joiden avulla ammattihenkilö voi saada koulutuksensa hyväksyttyä toisessa Pohjoismaassa. Opintosuunnitelmien pitää myös olla joustavia niin, että työmarkkinoiden osaamistarpeeseen voidaan nopeasti vastata, Strand sanoi.

Rajakuntayhteistyö

Pohjoiskalotin neuvostolle rajakuntien välisen yhteistyön kehittäminen on ollut keskeistä ja paikalliset toimijat ovat voineet saada siihen rahoitustukea neuvostolta.

-Puheenjohtajuuskauden päätteeksi järjestimme yhdessä Finnmarkin maakuntahallinnon kanssa Kaarasjoella seminaarin, johon osallistui toimijoita kolmesta Norjan ja kolmesta Suomen rajakunnasta. Seminaarissa tarkasteltiin mahdollisuuksia lisätä rajakuntien välistä yhteistyötä, Strand selitti.

Seminaarista on julkaistu artikkeleita Pohjoiskalotin neuvoston uutisissa.

Kiitos Finnmarkille

Nordlannin maakuntahallinnon Ingelin Noresjö ja Region Norrbottening Glenn Berggård kiittivät siitä panostuksesta, jonka Finnmark on puheenjohtajuuskautensa aikana tehnyt.

-Region Norrbotten ottaa nyt puheenjohtajuuden ja sillä on paineita tehdä yhtä paljon Pohjoiskalottiyhteistyön hyväksi kuin mitä Finnmark on kaudellaan tehnyt, Berggård sanoi.-Finnmark on tehnyt osaltaan paljon Pohjoiskalottiyhteistyön kehittämiseksi, Noresjö vahvisti.