2019, Uutinen 19.08.2019 Paula Mikkola
Pohjois-Norjassa työttömyys on alhainen, mutta samaan aikaan monissa ammattiryhmissä on pulaa osaajista. Tämän kertoi NAV Finnmarkin Eures-neuvoja Carolien Vandersmissen Kukkolan työvoimaneuvojien tapaamisessa.

Tromsin maakunnan NAVin tekemän tuoreen työmarkkinakatsauksen mukaan yritykset palkkaavat 17 prosenttia lisää työvoimaa tulevan vuoden aikana. Edellisvuonna rekrytointiennuste oli 13 prosenttia. Näin suurta kasvua ei ole nähty kahdeksaan vuoteen.

Henkilöstön hankinta vaikeaa

Julkisella sektorilla, esimerkiksi opetus- ja hoitoaloilla työllisyyden kasvuodotukset ovat pienemmät.

 Niistä yrityksistä, jotka ovat yrittäneet hankkia uusia työntekijöitä, 14 prosenttia kertoo, etteivät ne ole löytäneet sellaisia työntekijöitä, joita olisivat tarvinneet. Yrityksistä 9 prosenttia myöntää, että heidän on ollut pakko palkata henkilöitä, joiden osaaminen ei ole vastannut yrityksen tarvetta.

 Suurin tarve pienyrityksissä

Suurin osaajien tarve tulee olemaan pienissä teollisuusyrityksissä. Toimialoista kysyntää on eniten kaivos- ja mineraalien tuotannossa, tietotekniikan ja viestinnän aloilla, rakennus- ja maansiirtoaloilla. Lisäksi tarvitaan sähkömiehiä, teollisuustyöntekijöitä, maa- ja metsätaloustyöntekijöitä ja kalastajia.

 Ammateista eniten tarvitaan sairaanhoitajia ja muita hoitoalan ammattilaisia, sähkömiehiä ja muita rakennusalan osaajia, kokkeja, myymälähenkilöstöä, kuorma-auton ja koneenkuljettajia, insinöörejä ja peruskoulun opettajia.

 Osaajapula haittaa kasvua

-Alueen kasvun esteenä on osaajapula. Esimerkiksi matkailu kasvaa vahvasti Tromssan alueella, mutta laajentumisen esteenä ovat henkilöstön rekrytointiongelmat muun muassa kesän ajaksi. Tromssassa ja Kaarasjoellakin on erittäin vaikeaa löytää matkailualan työvoimaa, esimerkiksi oppaita, Vandersmissen kertoi.

 Leväongelmia lohenkasvattamoissa

Kalastus on edelleen Pohjois-Norjan tärkein elinkeino. Nyt lohenkasvattamojen uhkana ovat leväkukinnot.

-Jos lohenkasvattamoiden leväongelmaan ei löydetä ratkaisuja, siitä koituu valtavia seuraamuksia. Lohenkasvattamot ovat Pohjois-Norjan tärkein tuotantoala ja jos leväongelmaa ei saada ratkaistua, vaikutukset tulevat olemaan huomattavia, Vandersmissen totesi.

 Kaivoksia avataan

Kaivos- ja mineraalientuotanto tulevat olemaan tärkeitä tulevina vuosina Pohjois-Norjassa.

-Kirkkoniemen kaivostoiminta lakkasi 2016, mutta muutamat henkilöt ovat huoltaneet kaivoksen koneita ja laitteita niin, että toiminta voidaan nopeasti saada uudelleen käyntiin. Tällä hetkellä etsimme kaivokselle työntekijöitä, jotta se voidaan avata uudelleen. Tarjolla on 400 työpaikkaa. Henkilökuntaa voidaan ottaa myös Pohjois-Suomesta ja Pohjois-Ruotsista, Vandersmissen kertoi.

 Psykologeja tarvitaan

Sairaanhoitajien, lääkäreiden ja muiden hoitoalan henkilöiden lisäksi psykologeista on suuri pula.

-Psykologit ovat lämpimästi tervetulleita meille töihin. Esimerkiksi Altassa on suuri pula alan ammattilaisista, Vandersmissen kertoi.

 Pakolaisia koulutetaan

Vandersmissen pitää tärkeänä, että Pohjois-Norjaan tulevat pakolaiset saavat koulutuksen ennen kuin he siirtyvät työelämään.

-Monia pakolaisia ei ehditä kouluttaa ennen kuin he jo siirtyvät työelämään. Mielestäni olisi parempi antaa heille ensin kunnollinen koulutus ja mielellään sellaisiin ammatteihin, joissa meillä on pulaa osaajista, hän totesi.