2021, Uutinen 18.03.2021 Paula Mikkola
EU:n ja Interreg Auroran toimintalinjan yksi teemana on ”älykkäämpi Eurooppa”. -Siihen sisältyvät innovaatiotoiminta, digitalisaatio, taloudellinen siirtymä sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen, kertoi Troms ja Finnmarkin maakuntahallinnosta Interreg Pohjoisen ohjelman koordinaattori Ian Jawahir esitellessään toimintalinjaa Interreg Auroran webinaarissa.

Tässä toimintalinjassa Interreg Aurora tulee asettamaan etusijalle hankkeet, jotka vahvistavat sellaista tutkimusta ja innovaatioita, joissa hyödynnetään kehittynyttä teknologiaa. Hankkeiden tulee myös vahvistaa pk-yritysten kasvua ja osaamista.

Yhteistyötä ja teknologian siirtoa

-Kyseeseen voi tulla esimerkiksi pk-yritysten ja korkeakoulutuksen välisen yhteistyön lisääminen tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Se voi sisältää myös eri tutkimuskeskusten välistä yhteistyötä tai uuden teknologian siirtoa pk-yrityksiin, Jawahir selitti. 

Verkostot ja e-terveys

Pk-yritysten kasvun ja osaamisen lisääminen voi tarkoittaa myös panostusta kansainvälistymiseen, innovaatiokehityksen tukemista ja liiketoimintaverkoston rakentamista.

-Tässä keskeisiä asioita ovat digitaalisuus ja kestävyys. Esimerkiksi e-terveyteen voidaan investoida, Jawahir sanoi. 

Aivovuoto

Tromssan Arktisen yliopiston professori Rasmus Gjedssö Bertelsen otti puheenvuorossaan esiin kysymyksen koulutetun ja ammattitaitoisen väen poismuutosta alueelta koulutuksen päätyttyä.

-Pitää erottaa aivovuoto, jossa ihmiset muuttavat pois alueelta pysyvästi, ja osaamisen kierto, jossa muutetaan tilapäisesti tarkoituksena palata takaisin ammattitaidon ja uusien ideoiden kanssa. Meidän pitää pystyä saamaan jälkimmäinen ryhmä palaamaan ja pystyä tarjoamaan heille työpaikkoja alueella, hän sanoi.

Tuetaan pieniä yrityksiä

-On tärkeää tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kytkeä niiden toiminta yhteen korkeamman koulutuksen kanssa, totesi Norrbottenin alueneuvos Nils Olov Lindfors.

-Olemme tukeneet yli 200 pk-yritystä Botnia-Atlantica ohjelman kautta ja oppineet siitä paljon. Meidän täytyy vaalia niitä verkostoja, joita ohjelmassa on rakennettu, ja tukea pk-yrityksiä sovittamaan toimintansa yhteen suurempien, kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten kanssa, sanoi Uumajan kunnan Åsa Fällman.

Biotekniikka

-Biotekniikan osaamisen vahvistamiseksi meidän pitää kehittää biotekniikan, lääketieteen, elektroniikan ja fysiikan ohjelmia, tukea pk-yrityksiä sekä rakentaa yhteisiä, Suomen, Ruotsin ja Norjan välisiä yhteistyöorganisaatioita, sanoi Oulun yliopiston Seppo Vainio.

-Haluamme nähdä innovatiivisia e-terveyden ja e-sairaanhoidon ratkaisuja, joita voidaan käyttää etänä. Covid-pandemian jälkeen etäkuntoutus on meille erittäin kiinnostava ala, sanoi Andreas Lundqvist Storumanin Maaseututerveydenhoidon keskuksesta.