Uutinen 17.01.2023 Kent Lidman
-Sijoittakaa osa Arctic Five yliopistoyhteistyöstä tänne rajalle, esimerkiksi Tornioon, ehdotti Tornionlaakson neuvoston toimitusjohtaja Tuula Ajanki Haaparannan Norden-konferenssissa.

-Erinomainen ehdotus, jonka varmasti vien eteenpäin, vastasi välittömästi Arctic Fiven johtajan sijainen Dag Avango. Hän toimii Luulajan yliopistossa historian professorina ja Arktisen keskuksen vastaavana Luulajassa.

Bild: LTU

Dag Avango kertoi Pohjolan pohjoisimpien yliopistojen yhteistyöstä, jota kutsutaan Arctic Five nimellä. Siinä ovat mukana Tromssan Arktinen yliopisto, Lapin yliopisto Rovaniemeltä, Luulajan tekninen yliopisto, Oulun yliopisto ja Uumajan yliopisto. Yhteistyön piirissä on 90 000 opiskelijaa, 10 000 tutkijaa ja lehtoria sekä tutkimuksen infrastruktuuria.

-Mukana on viisi yliopistoa arktiselta alueelta, jossa on tapahtumassa suuria muutoksia, Avango sanoi.

Kaivoksia ja malminetsintää

Kaikki yliopistot sijaitsevat kehittyvillä talousalueilla.

-Varhaiselta 2000-luvulta lähtien maailmanlaajuinen kiinnostus mineraalien hyödyntämiseen on kasvanut. Me keskitymme pohjoisen alueen kasvavaan kysyntään ja vihreään talouteen. Malminetsintä lisääntyy, nykyisin toimivien kaivosten tuotanto kasvaa ja uusia kaivoshankkeita syntyy, Avango selitti.

Vihreitä investointeja

Pohjoisen alueille on suunnitteilla monia vihreän talouden investointeja.

-Northvoltin akkutehdas, suoraan pelkistetty rautasieni ja vihreä teräs, harvinaisten maametallien louhinta, kaivosjätteistä valmistetut lannoitteet ja kasvavaan uusiutuvan sähkön kysyntään vastaaminen. Nämä kaikki ovat ajankohtaisia asioita ei vain Ruotsissa vaan myös Suomessa ja Norjassa, Avango kertoi.

Hyötyjä ja haasteita

Niistä koituu alueille hyötyjä mutta myös suuria haasteita.

-Ilmasto hyötyy, syntyy uusia työpaikkoja ja talous kasvaa. Haasteita tuovat lisääntyvät maankäytön paineet, eri kestävyystavoitteiden ristiriidat ja vaikeudet houkutella ihmisiä muuttamaan töihin ja asumaan pohjoiseen, Avango luetteli.

Tutkimustukea

Aluksi yliopistot tekivät yhteistyötä teemaryhmissä.

-Niitä oli opetuksen, terveydenhoidon, kaivostoiminnan, aluekehityksen ja alkuperäiskansojen aloilla, Avango kertoi.

Vuodesta 2022 lähtien yhteistyötä on syvennetty ja nyt puhutaan professuureista (Chairs) ja kumppanuuksista (Fellows).

Professuurien avulla rohkaistaan tiiviimpään yhteistyöhön tutkijoilta tulleiden aloitteiden pohjalta. Yliopistoissa toimivat vakiintuneet tutkijat voivat rakentaa uusia tutkimushankkeita olemassa olevien verkostojen tuella ja niiden pohjalta.

-Arctic Five tukee hanketta rahallisesti 2–3 vuoden ajan ja avustaa hakuprosessissa. Rahoitamme 20 prosenttia toimijan palkkakuluista ja tarjoamme 10 000 euron vuosittaisen matkabudjetin. Professuureissa yleisimmät tutkimusaiheet käsittelevät yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kysymyksiä, Avango kertoi.

Pääsy mukaan tutkimukseen

Kumppanuus (Fellows) tarkoittaa tukea varhaiselle tutkijanuralle, jolla voi erikoistua johonkin arktisen tutkimuksen teemaan. 

-Sitä varten tarjoamme tukea matkoja varten, joilla yhteistyötä voi rakentaa, päästä esittäytymään ja osallistumaan kansainvälisiin Arktista käsitteleviin konferensseihin. Tämä tuki otetaan käyttöön kesäkuussa 2023, Avango sanoi.

Haasteita

Mitä haasteita rajat ylittävässä tutkimusyhteistyössä on?

-Siihen voi liittyä koulutusyhteistyön käynnistämisen ongelmia, jotka johtuvat valtioiden eriävistä säännöistä, erilaisista rakenteista ja suunnitteluaikatauluista. Tutkimusrahoitusta on edelleen vain rajoitetusti saatavissa rajat ylittävää tutkimustoimintaa varten. Yksi haaste on lisäksi maiden pohjois-eteläsuuntainen infrastruktuuri, jonka vuoksi matkat ovat pitkiä, kalliita ja ilmaston kannalta epäsuotuisia, Avango kertoi.

-Arktinen tutkimus herättää suuresti kiinnostusta koko Euroopassa, Avango totesi lopuksi.

Kent Lidman