Uutinen 23.03.2022 Paula Mikkola
Ilmastonmuutos etenee Arktiksella nopeammin kuin muualla maailmassa. Siitä syystä Arktis tarvitsee nopeasti pikaisia toimia, jotta vihreä siirtymä toteutuisi. Näin totesi EU:n arktinen suurlähettiläs Michael Mann Kirkkoniemen konferenssissa.

Olemme aikaisemmissa artikkeleissa kertoneet, että EU on laatinut erityisen Arktisen ja vihreän siirtymän ohjelman. Lyhyesti kyse on muun muassa Arktiksen öljyn- ja kaasuntuotannon pysäyttämisestä sekä panostamisesta vihreään siirtymään teollisuudessa, innovaatioissa ja kestävässä aluekehityksessä. Tämän tulee tapahtua yhteisymmärryksessä Arktiksella asuvien ja toimivien kanssa. Alueella asuu noin viisi miljoonaa ihmistä.

Öljy ja kaasu jäävät maahan

-EU:n tavoite on, että öljy ja kaasu pysyvät maaperässä eikä uusia kaasu- ja öljykenttiä avata. Niiden sijasta kehitetään fossiilitonta energiaa ja polttoaineita. Meidän pitää investoida vihreisiin työpaikkoihin, kestävään kehitykseen ja rauhanomaiseen yhdessäoloon arktisella alueella. Arktiksen tulee olla johtavassa asemassa ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävässä toiminnassa. Pyrimme vähentämään muovin käyttöä, tavoittelemme hiilineutraaliutta ja kestäviä kuljetuksia, Mann kertoi.

Naiset ja nuoret pysyvät alueella

Hänen mielestään meidän pitää hyödyntää olemassa olevia paikallisia innovaattoreita ja panostaa siihen, että nuoret saadaan pysymään Arktiksella.

-Erityisen tärkeää on saada nuoret naiset pysymään arktisella alueella. Heille pitää löytyä töitä ja muut alueelle jäämisen edellytykset pitää varmistaa. Haluamme panostaa myös paikallisiin innovaattoreihin esimerkiksi EU-rahastoista myönnettävien tukien avulla, Mann sanoi.

Nuorille töitä

Daria Makhotina on Barentsin nuorisoneuvoston puheenjohtaja.

-Barentsin tulevaisuus riippuu siitä, miten hyvin onnistumme siinä, että nuoret haluavat jäädä alueelle asumaan. Se tarkoittaa myös, että nuorille pitää olla työpaikkoja tarjolla. Ilmastonmuutokseen vastaaminen ja arktisen opinto-ohjelmien toteuttaminen ovat tärkeitä painopisteitä, hän sanoi.

Arktisia energiajärjestelmiä

Venäjän arktinen suurlähettiläs Nikolaj Kortsjunov painotti kestävien arktisten energiajärjestelmien kehittämistä.

-Arktiksen kuljetukset ja energia ovat edelleen täysin riippuvaisia fossiilisista lähteistä. Meidän tulisi kehittää lisää vihreän ja kestävän energiajärjestelmän ohjelmia. Lisäksi tarvitsemme kestäviä infrastruktuurijärjestelmiä, hän sanoi.

Kortsjunov piti myös Arktiksen vihreää taloutta tärkeänä.

-Meidän pitää antaa enemmän valtaa arktisille paikallisyhteisöille, jotta vihreässä siirtymässä onnistutaan, hän totesi.

Yhteinen strategia

Suomen arktinen suurlähettiläs Jari Vilen toteaa, että Arktiksella vihreä siirtymä on iso haaste, mutta se tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia.

-Nyt pitää kehittää yhteinen strategia, jolla on maapallon laajuinen vaikutus. Monilla kunnilla ja alueilla on omia suunnitelmia, jotka pitää saada koordinoitua niin, etteivät ne toimi toisiaan vastaan. Rajojen pitää olla avoinna niin, että voimme tehdä töitä yhdessä, Vilen sanoi.

Hän kertoi lisäksi, että Arktiksella on menossa useita suuria, vihreän teollisuuden investointeja.

-Pohjois-Ruotsissa investoidaan vihreän teollisuuden kehittämiseen ja Pohjois-Suomessa bioenergiaan. Kemi on kotikaupunkini ja siellä vihreään energiaan investoidaan miljardi euroa. Ruotsissa rakennetaan suuria tuulivoimapuistoja. Ylimenokaudella voimme tarvita myös ydinvoimaa, Vilen totesi.

Maapallo on kuumeessa

Silje Karine Muotka on Norjan saamelaisparlamentin presidentti.

-Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti saamelaisiin. Äiti maa on kuumeessa ja meidän pitää viilentää häntä. Olemme itse osa ratkaisua. Alkuperäiskansoille biologinen monimuotoisuus on tärkeää, hän kertoi.

Muotka kertoi, että ensi vuonna järjestetään Brysselissä saamelainen viikko, jonka tarkoituksena on saada EU:n päätöksentekijät ymmärtämään saamelaisten oikeuksia.

-On tärkeää, että EU kunnioittaa alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia, sillä olemme EU:n alkuperäiskansa. Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin suuresti. Voimme monella tavalla tehdä töitä vihreän ja kestävän kehityksen edistämiseksi, hän sanoi.

Kent Lidman