2018, Uutinen 17.10.2018 Paula Mikkola
Norjaan tehtävä arvonlisäverotalletus on Suomesta tilapäisesti tavaroita Norjaan vievälle yritykselle ollut ongelma. Se on ollut pitkään rajaeste yrityksille, jotka pyrkivät toimimaan molemmissa maissa. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on pitkään etsinyt ratkaisua ongelmaan.

Viime vuonna vastuu alv-talletusten perinnästä siirtyi Tullivirastolta Norjan Verohallinnolle. Keväällä Verohallinto muutti perintäkäytäntöjä, kertoi Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Riitta Leinonen Pohjoiskalotin neuvoston syyskokouksessa Tromssassa.

-Muutos aiheutti suuria liiketoiminnallisia seurauksia yrityksille, Leinonen sanoi.

Arvonlisäverotalletus

Alv-talletus tarkoittaa, että mm. yritykset, jotka vievät tuotteitaan myytäväksi messuille tai festivaaleille, joutuvat maksamaan 25 prosentin arvonlisäverotalletuksen tavaroista Norjaan viennin yhteydessä. Yritykset ovat voineet hakea alv-talletuksen palautusta tulliselvityksellä niistä tavaroista, jotka eivät ole menneet Norjassa kaupaksi.  

Uutiskirjeessämme olemme aikaisemmin kertoneet tästä käytännöstä.

-Olemme pitkään vaatineet tämän ennakkotallennuskäytännön poistamista, Leinonen kertoi.

Uusi käytäntö

Tänä keväänä Norjan Verohallinto muutti siis käytäntöä. Tiedotteessaan se kertoo, että yritykseltä peritään arvonlisävero myös Norjasta ulosviennin yhteydessä, jos ulkomainen yrittäjä on kaupannut tuotteitaan esim. konserteissa, jalkapallo-ottelussa, näyttelyn tai messujen yhteydessä.

-Tällä on suuret vaikutukset rajakauppaan. Yrityksille koituu taloudellisia tappioita, jos myymättömistä tavaroista ei palauteta arvonlisäveroa. Siitä tulee este kaupankäynnille Pohjoiskalotin kotimarkkinoilla, Leinonen totesi.

Muita seurauksia on, että se vaikeuttaa perinteistä käsityöyrittäjien yhteistyötä Pohjoiskalotilla ja vaikeuttaa käsityöyritysten toimintaa. Tämän vuoksi työllistyminen Pohjoiskalotin naisvaltaisille toimialoille vähenee.

-Se on este tavaroiden, palveluiden, henkilöstön ja pääoman liikkumiselle Pohjoiskalotin rajojen yli. Se heikentää mahdollisuuksia perustaa ja kehittää uusia naistyöpaikkoja alueelle. Se alentaa kuntien verotuloja ja tekee paikallisyhteisöistä vähemmän houkuttelevia. Välillisesti se voi osaltaan aiheuttaa koulujen ja muiden palveluiden lakkauttamisen, Leinonen ennusti.

Pohjoiskalotin neuvosto ja Rajaneuvonta jatkavat yhdessä työtä, jotta alv-käytäntöjä saataisiin parannettua. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta kertoo rajaesteistä ja muista ajankohtaisista asioista uusilla kotisivuillaan, jotka otettiin käyttöön syyskuussa. Sivut löytyvät eri kielillä osoitteista rajaneuvonta.fi, granstjanst.se tai grensetjeneste.no.