Uutinen 11.09.2023 Kent Lidman
-Interreg Aurora on uusin ohjelma EU:n sadan kahdenkymmenen rajat ylittävän ohjelman joukossa. Se on ainoa, joka sisältää erityisen saamelaisosion. Näin kertoi Norrbottenin lääninhallituksessa ohjelmasta vastaava Iiris Mäntyranta DeTo-hankkeen Luulajan tilaisuudessa.

DeTo on yksi Interreg Aurorasta rahoitusta saaneista hankkeista.

-Interreg Auroran tarkoituksena on tukea ja kannustaa rajat ylittävää yhteistyötä sekä sitä kautta myös vahvistaa alueen koheesiota, kestävyyttä ja houkuttelevuutta. Sosiaalinen osallistaminen, digitalisaatio ja vihreä siirtymä ovat siinä apuna, Mäntyranta kertoi. 

Laaja ohjelma-alue

Interreg Aurora ohjelmaa toteutetaan vuosina 2021–2027. Ohjelma sisältää yleisen ja saamelaisosion ja niiden ohjelma-alue käsittää Pohjois-Norjan, suuren osan Pohjois-Ruotsia ja Pohjois-Suomea.

-Tämä on maantieteellisesti laajin kaikista EU:n interreg-ohjelmista, Mäntyranta sanoi.

Neljä toimintalinjaa

Interreg Auroraa toteutetaan neljän toimintalinjan kautta. Niitä ovat

– älykkäämpi Eurooppa – älykästä ja kestävää kasvua

– vihreämpi Eurooppa – vihreä ja kestävä siirtymä

– sosiaalisesti kestävämpi Eurooppa – koulutus, kulttuuri ja kestävä matkailu

– yhtenäisempi Eurooppa – kestävämpää ja parempaa rajat ylittävää yhteistyötä.

Rajatonta yhteistyötä

Neljään toimintalinjaan sisältyy useampia erityistavoitteita.

– Toimintalinjan 1 otsikkona on ”Suuret ideat eivät tunne rajoja”. Siihen sisältyy toisaalta älykkään erikoistumisen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan, ja toisaalta pienten ja keskisuuren yritysten osaamisen kehittämisen, Mäntyranta selitti.

Myös muilla toimintalinjoilla on omia erityistavoitteitaan. Toimintalinjalla 2 niiden otsikkona on ”Ilmastonmuutoksella ei ole rajoja”, toimintalinjan 3 otsikkona on ”Osaaminen ei tunne rajoja” ja neljännessä toimintalinjassa ”Motivaatio ei tunne rajoja”.

165 miljoonan euron budjetti

Interreg Auroran budjetti on 165 miljoonaa euroa, mutta se tulee vielä kasvamaan 205 miljoonaan euroon, kun ohjelma laajenee kahdelle uudelle alueelle.

– Toimintalinjalle 1 on varattu suurin osuus, 38 % budjetista. Toimintalinjalle 2 voidaan käyttää 30 % budjetista, toimintalinja 3 saa 24 % budjetista ja toimintalinja 4 saa pienimmän osuuden eli 8 % budjetista, Mäntyranta kertoi.

Eri suuruisia hankkeita

Interreg Aurorassa voi toteuttaa eri suuruisia hankkeita (pienimuotoisia ja varsinaisia), mikä vaikuttaa myönnettävän tuen määrään.

– Interreg Auroran myöntämä tuki voi olla enintään 65 % ruotsalaisten ja suomalaisten hankekumppaneiden kustannuksista. Norjalaiskumppaneille tukea myönnetään enintään 50 % arvioiduista kustannuksista. Ero johtuu siitä, ettei Norja ole EU:n jäsenmaa, Mäntyranta totesi ja jatkoi:

-Hankkeiden pitää olla merkityksellisiä, niissä pitää olla rajat ylittävä ulottuvuus sekä kahden tai useamman maan kumppaneita mukana. Rajat ylittävän yhteistyön tulee olla keskeistä hankkeen toteuttamisessa, hän sanoi.

50 hanketta

Interreg Aurora on jo myöntänyt tukea 50 hankkeelle.

-Niistä 22 kohdistuu toimintalinjaan 1, 9 hanketta toimintalinjaan 2, 12 hanketta toimintalinjaan 3 ja 7 hanketta toimintalinjaan 4. Näiden lisäksi on tuettu lukuisia pienhankkeita, Iiris Mäntyranta kertoi.

Kent Lidman