2018, Uutinen 11.10.2018 Paula Mikkola
-Tarvitsemme Pohjoiskalotille yhteisen uraohjauspalvelun. Se osoittaisi nykyistä paremmin, mitä koulutusmahdollisuuksia täällä on ja mitä alueen työmarkkinat tarvitsevat. Vaatimus sisältyi Pohjoiskalotin neuvoston julkilausumaan, joka hyväksyttiin Tromssan syyskokouksessa.

Julkilausumassa neuvosto toteaa, että Pohjoiskalotilla on jo tällä hetkellä suuri tarve ammattitaitoisesta työvoimasta ja tarpeen odotetaan jatkossa kasvavan.

Koulutusyhteistyötä yli rajojen

-Kouluttamattomalle työvoimalle on enää vähän kysyntää. Siksi onkin huolestuttavaa, että monet oppilaat Pohjoiskalotilla keskeyttävät opintonsa ja jäävät ilman päästötodistusta. Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää, koska silloin voidaan hyödyntää kunkin alueen erityisosaamista ja kokemuksia, julkilausumassa todetaan.

Joustavat opintosuunnitelmat

Kannanotossa korostetaan myös opintosuunnitelmien joustavuutta, jotta osaamistarpeiden muutoksiin ja rajat ylittävään työvoiman kysyntään voidaan nopeasti vastata. Lisäksi pitää olla mahdollista hyväksyä toisessa maassa hankittu ammattikoulutus.

-Kenties olisi syytä arvioida uudelleen yhteisten, rajat ylittävää yhteistyötä määrittelevien sopimusten sisältö, julkilausumassa todetaan.

Elävä Arktis

-Meidän arktinen alueemme on erilainen kuin muut arktisen alueen osat. Täällä on elinvoimaisia paikallisyhteisöjä, kestävää elinkeinotoimintaa, satoja vuosia kestänyttä yhteistyötä sekä pitkälle kehittynyttä tutkimuslaitosten ja yliopistojen välistä yhteistoimintaa. Nämä takaavat meille arktisen alueen parhaan asiantuntemuksen. Sitä meidän pitää pystyä enemmän hyödyntämään rajat ylittävässä yhteistyössä.

Kansalaisten välinen yhteistyö

Julkilausuma toteaa EU-ohjelmien tärkeyden pohjoisten raja-alueiden yhteistyön vahvistajana. Tulevalla ohjelmakaudella Pohjoiskalotin neuvosto toivoo, että kansalaisten välinen yhteistyö nostettaisi uudelleen yhdeksi painopisteeksi ja tätä kautta vähennettäisi rajaesteitä.