Uutinen 03.03.2023 Kent Lidman
-Luonnonvarat ovat globaaleja resursseja ja sen vuoksi kiertotalous on globaalia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Me emme saa varastaa luonnonvaroja tulevilta sukupolvilta, lapsilta ja lapsenlapsiltamme. Näin sanoi tekniikan tohtori ja kiertotalouden asiantuntija Raimo Lilja Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä, kun hän osallistui Oulussa arktista kiertotaloutta ja jätehuoltoa koskevaan konferenssiin.

Raimo Lilja kertoi kiertotaloudesta ja CityLoops esimerkistä.

-Valitettavasti nykyisin valmistetaan paljon tuotteita ja pakkauksia, joita ei voi korjata. Uusiokäyttö on yksi kiertotalouden peruskivistä, hän sanoi.

Kuusi peruskiveä

Kiertotalouden käsite rakentuu kuuden peruskiven varaan. Ne ovat kestävä luonnonvarojen käyttö ja globaali oikeudenmukaisuus, kestävä kuluttaminen, kestävät materiaalit ja tuotteet, hiilidioksidin ja muiden ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen, kestävä jätteiden käsittely sekä vaarallisten aineiden poistaminen luonnosta ja hyödykkeistä.

-Kyse on esimerkiksi siitä, millä tavalla jätteiden käsittely suunnitellaan ja rakennetaan sekä miten uudelleen käyttö ja kierrätys mahdollistetaan, Lilja kertoi.

Rakennusten uudelleen käyttö

Yksi tärkeä kysymys on myös, ettei iäkkäämpiä rakennuksia hajoteta, vaan ne otetaan uusiokäyttöön.

-On rakennettava niin, että uusiokäyttö on mahdollista eikä ole tarvetta rakentaa koko ajan uutta. Jos rakennuksia pitää purkaa, rakennusmateriaalien kierrätyksestä pitää huolehtia, Lilja sanoi.

Vedenkulutuksen vähentäminen

Muita tärkeitä kysymyksiä on muun muassa vedenkulutuksen vähentäminen.

-Silloin kestävyys pitenee. Samalla tavoin tuotteita voi korjata ja muuntaa ja näin pidentää niiden käyttöaikaa, Lilja kertoi.

Jätteidenkäsittelyhanke

CityLoops on EU:n Horisontti 2020 ohjelman hanke, jota toteutetaan vuosina 2019-2023. Siinä on mukana seitsemän kaupunkia kuudesta eri maasta, muun muassa Suomesta Mikkeli, Norjasta Bodö ja Tanskasta Roskilde. Tarkoituksena on vähentää rakennus- ja biologisia jätteitä.

-Hankkeessa olemme oppineet, miten tärkeitä paikalliset esittelykohteet ovat. Paikallisissa rakennuksissa voi oppia uusiokäyttöä ja kierrätystä. Kaupungit ovat tärkeitä sidosryhmiä kiertotalouteen pyrittäessä, Lilja totesi.

Poliitikkojen tukea

Muita opittuja asioita on se, että poliittisten päättäjien pitää sitoutua kiertotalouden vaatimiin muutoksiin.

-Se voi olla paikallisen ilmastosuunnitelman laatiminen tai että kiertotalous valitaan paikalliseksi painopisteeksi, joka halutaan toteuttaa, Lilja kertoi.

Yhteistyön merkitys

Julkiset kannanotot ovat tärkeitä, jotta myös vastustajat saadaan siirtymään kiertotalouden kannattajiksi.

-Näin tuetaan markkinoiden sitoutumista ja panostuksia innovatiivisiin tuotteisiin, Lilja sanoi.

Myös yhteiskunnan eri sektoreiden välistä yhteistyötä tarvitaan.

-Kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden välistä yhteistyötä tarvitaan, samoin eri osastojen välillä. Lisäksi tarvitaan koordinoitua viestintästrategiaa, Lilja kertoi.

Pop-up tapahtumia

Asukkaiden ja kolmannen sektorin toimijoiden panoksiakin tarvitaan.

-Pitää järjestää kiertotaloutta käsitteleviä tilaisuuksia. On näytettävä, miten kiertotalous toimii ja saatava siihen mukaan pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. Asukkaille välitetty tieto on erittäin tärkeää. Mikkelissä olemme esimerkiksi järjestäneet kotitaloustavaroiden korjaamisesta ja uusiokäytöstä pop-up tapahtumia, Lilja selitti.

Kent Lidman