2019, Uutinen 24.05.2019 Paula Mikkola
-Tulokset ovat olleet hyviä ja osallistuneiden yritysten määrä on ylittänyt hankkeen tavoitteen. Tämän kertoi projektinvetäjä Tuula Ajanki, kun hän esitteli Interreg-hanketta ”Elinkeinoelämälle suunnatun palvelun kehittäminen Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan yhteyteen” Narvikissa järjestetyillä rajatonta yritystoimintaa käsitelleillä teemapäivillä. Hankkeen rinnalla järjestäjänä toimi Pohjoiskalotin neuvosto.

Teemapäiville osallistui parisen kymmentä henkilöä eri puolilta Pohjoiskalottia. Tapahtuma oli päätöstilaisuus Interreg-hankkeessa, jota on toteutettu vuodesta 2016 lähtien ja josta Pohjoiskalotin neuvostolla on ollut päävastuu.

Tiedon puute

Lähtökohtana on auttaa yrityksiä toiminnan aloittamisessa toisessa maassa ja lisätä rajat ylittävää liikkuvuutta Pohjoiskalotilla.

-Yritysten suurimpana esteenä on ollut tiedon puute. Pohjoismaiset tiedotustoimistot ja rajaneuvonnat voivat välittää tietoa ja opastaa yrityksiä henkilökohtaisesti oikean tiedon löytämiseksi, Ajanki kertoi.

Verkostojen ja työkalujen kehittäminen

Hankkeessa on vahvistettu Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan osaamista ja rakennettu asiantuntevien yritysneuvojien rajat ylittävää verkostoa.

-Hanke on kehittänyt työkaluja opastusta varten ja Rajaneuvonnan palvelutarjontaa yrityksille, kertoi Norjan puolen hankevastaava Riitta Leinonen Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Storfjordin toimipisteestä.

-Hankeaikana on tapahtunut merkittävä muutos. Yritykset haluavat nyt toimia oikein alusta lähtien, ne ovat paremmin tietoisia erilaisista huomioitavista säännöistä ja määräyksistä sekä pystyvät paremmin vastaamaan niihin. Yrittäjät ovat usein kiireisiä eivätkä uskalla luottaa siihen tietoon, mitä löytyy viranomaisten nettisivuilta. Siksi he hakevat meiltä vahvistusta tiedoille ja opastusta eteenpäin. Usein kyse on myös kielen ymmärtämisestä, Ajanki selitti.

Ylitti tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli saada 150 pientä ja keskisuurta yritystä osallistumaan rajat ylittävän toiminnan osaamisen kehittämiseen.

– Järjestämiimme koulutuksiin ja seminaareihin saimme mukaan 323 osallistujaa, mikä ylitti kaksinkertaisesti tavoitteen. Lisäksi tarkoitus oli auttaa 90 yritystä muuten kuin taloudellisesti ja tällaisia yrityksiä on ollut mukana 141, mikä myös ylitti selkeästi odotukset, Ajanki kertoi.

Valmistusteollisuudesta eniten

Minkä toimialan yrityksiä on opastettu eniten?

-Useimmat yritykset edustivat erityyppisiä valmistusaloja. Monet ovat käsityöläisiä, jotka haluavat myydä tuotteitaan yli rajojen. Rakennusala oli myös vahvasti edustettuna. Sillä alalla on monia erilaisia sääntöjä maiden välillä, kertoi Tornion Rajaneuvonnan toimipisteessä työskennellyt hanketyöntekijä Eleonoora Väänänen.

-Monet rakennus- ja maansiirtoalan yritykset Tromssassa ovat tarvinneet apua. Siellä rakentaminen on vilkasta ja säännöt voivat olla hankalia. Lisäksi monet saamelaisyrittäjät ovat tarvinneet opastusta, Riitta Leinonen kertoi.

Vero- ja työntekijöiden palkkausasioita

Missä asioissa yritykset ovat apua tarvinneet?

-Moni asia liittyy verosääntöihin. Sen lisäksi yrityksen rekisteröiminen toiseen maahan ja erilaiset yritysmuodot ovat tavallisia kysymyksiä. Henkilöstön palkkaaminen tai työntekijöiden lähettäminen toiseen maahan sekä toimialakohtaiset standardit kussakin maassa nousevat myös esiin. Ne pohdituttavat erityisesti rakennusalan yrityksiä, Ajanki sanoi.

– Työkoneiden siirtäminen Norjan ja Ruotsin tai Suomen välillä ja niistä suoritettavat arvonlisäveromaksut ovat olleet vaikea ja paljon keskustelua aiheuttanut rajaeste, Leinonen kertoi.

Monia seminaareja ja koulutustilaisuuksia

Hankkeessa on järjestetty useita seminaareja, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia eri puolilla Pohjoiskalottia. Niiden teemoina on ollut työkoneiden arvonlisäverotus, lähiruoka, yritysneuvonta, Suomen uusi valmismatkalaki, vienti- ja tullikysymykset sekä rakennusalan koulutus Norjan markkinoista.Interreg-hanke päättyy toukokuun lopussa 2019.