Uutinen 24.06.2024 Kent Lidman
-Toimintamme lähtökohtana on luoda uusia mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle, integraatiolle ja liikkuvuudelle. Olemme itsenäisiä, Pohjolan asukkaiden edustajia ja korostamme rajaesteiden poistamisen tärkeyttä Pohjoismaiden hallituksille. Tämän kertoi Ruotsin uusi edustaja Pohjoismaiden Rajaesteneuvostossa Anders Ahnlid, joka muutoin toimii Kommerskollegiumin (Kauppakollegion) pääjohtajana. Hän oli mukana Vaasassa järjestetyssä Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan vuosiseminaarissa.

Pohjoismaiden yhteistyöministerit perustivat Rajaesteneuvoston vuonna 2014 vähentämään Pohjoismaiden välisiä rajaesteitä. Tavoitteena on muun muassa poistaa 5-8 rajaestettä joka vuosi.

10 jäsentä

Rajaesteneuvostoon kuuluu 10 jäsentä, yksi jokaisesta Pohjoismaasta sekä Färsaarilta, Grönlannista ja Ahvenanmaalta. Lisäksi mukana ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri ja Pohjoismaiden neuvoston edustaja.

Rajaesteneuvosto poistaa rajaesteitä, pyrkii estämään uusien rajaesteiden syntymisen sekä tekee yhteistyötä sellaisten kansallisten toimijoiden kanssa, jotka voivat osaltaan auttaa Pohjolan yritysten ja yksityishenkilöiden rajaesteiden poistamisessa.

Toimii kolmella tavalla

Ruotsi toimii nyt Rajaesteneuvoston puheenjohtajana. Anders Ahnlid nimitettiin vastikään Ruotsin entisen maatalousministerin Sven-Erik Buchtin seuraajaksi Rajaesteneuvostoon.

-Toimimme pääasiassa kolmella tavalla. Yksi on eri aihealueiden käsittely, esimerkiksi verotuskysymykset. Toinen on todettujen rajaesteiden poistaminen ja kolmas on estää uusien rajaesteiden syntyminen, Ahnlid kertoi.

Eri säännöt ja lait

Hän toteaa, että rajaesteitä löytyy monilta eri aihealueilta.

-Mainitsin jo verotuksen, jossa on erilaisia vapaata liikkuvuutta vaikeuttavia sääntöjä ja lakeja. Digitalisoinnissa Pohjoismailla on käytössä erilaisia ratkaisuja esimerkiksi pankkitunnuksista. Meillä on erilaiset väestörekisterijärjestelmät, jotka eivät keskustele keskenään. Meillä on erilaisia rakentamista koskevia määräyksiä ja monia kaupan esteitä, muutamia esimerkkejä mainitakseni, Ahnlid luetteli.

Estää uusien rajaesteiden syntyminen

Rajaesteneuvoston toinen tärkeä tehtävä on pyrkiä estämään uusien rajaesteiden syntyminen.

-Uusia lakeja ja sääntöjä laaditaan koko ajan eri Pohjoismaissa ja EU:ssa. Mielestämme jokaisen uuden lain tai säännön vaikutukset muihin Pohjoismaihin pitäisi testata etukäteen ja näin vähentää uusien rajaesteiden syntymisen vaaraa, Ahnlid sanoi.

Kent Lidman