2020, Uutinen 07.05.2020 Paula Mikkola
- Beavnardahke-hanke kehittää eteläsaamelaisia elinkeinoja ja erityisesti matkailualan toimintaa, kertoi Sijti Gaaltjen Erika Omma Unnes, kun hän esitteli hanketta Interreg Pohjoisen tilaisuudessa Jokkmokissa.

Beavnardahke tarkoittaa näköalapaikkaa, mikä onkin hankkeen lähtökohtana. Toteuttamisalue käsittää Jämtlannin, Härjedalenin ja Tröndelagin maakunnat. Tavoitteena on esitellä digitaalisella alustalla eteläsaamelaista kulttuuriperintöä, historiaa ja tarinoita sekä yrityksiä, joihin matkailijat voivat tutustua ja joissa he voivat vierailla.

Paljon yhteistä

Hankkeen pohjana ovat yhteinen eteläsaamen kieli, valtioiden rajat ylittävät sukulaissuhteet, yhteinen historia, kulttuuri ja perintö. Saamelaisilla yhteisöillä on molemmin puolin Ruotsin ja Norjan rajaa samanlaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

-On tärkeää nähdä saamelaisalue yhtenä kokonaisuutena, ilman valtioiden rajoja. Toimimme yhdessä ja rajat ylittävästi. Raja ei saa olla yhteistyön esteenä, Omma Unnes sanoi.

Rajat ylittävä yhteistyö

Hankkeessa kehitetään yhteistä organisaatiota, rakennetaan digitaalisia palveluita matkailijoille ja kerätään aineistoa Etelä-Saamen alueen kulttuuripankkiin.

-Rajan yli tehtävästä yhteistyöstä on monia etuja. Sen avulla voidaan välttää sisäinen kilpailu, ottaa oppia toistensa kehityksestä, saada toimintaan lisää resursseja ja aikaa sekä houkutella lisäinvestointeja. Yhteistyö auttaa tavoittamaan laajempia kohderyhmiä ja varmistamaan tukevan pohjan työn onnistumiselle, Erika Omma Unnes totesi.

Voit tutustua hankkeeseen osoitteessa https://saemiensijte.no/beavnardahke/