2019, Uutinen 17.01.2019 Paula Mikkola
Arktisten Interreg-ohjelmien yhteistyöstä on monia etuja NPA-ohjelman Christopher Parkerin mielestä.

Synergiavaikutusten rinnalle hän nosti sen, että ohjelmat ja hankkeet saavat inspiraatiota toisiltaan ja asiantuntijuus täydentyy ohjelmien ja hankkeiden toteutuksessa.

-Meillä on yhdessä enemmän resursseja ja tulosten laatu paranee. Yhteistyöllä voimme ratkaista monia ongelmia, Parker sanoi.

Teemat

Kuten Rovaniemen klusteritapahtumasta kertoneissa artikkeleissa on todettu ohjelmissa painotetaan eri teemoja ja alueita.

-Niissä on kuitenkin useita yhteisiä läpileikkaavia teemoja, jotka ovat arktisille alueille tärkeitä. Niitä ovat innovaatiot, yrittäjyys, matkailu, kiertotalous, energiatehokkuus, ympäristöasiat, kulttuurin ja historiaperinteen vaaliminen, Parker kertoi.

Mitä ohjelmat odottavat klusterihankkeilta?

-Niistä pitäisi syntyä arktisissa ohjelmissa vaikuttavampia tuloksia (sitouttaa laajempia kohderyhmiä, tuottaa parempia ratkaisuja ja merkittävämpiä tuloksia, joista tieto leviää tehokkaasti). Klusteriyhteistyöstä pitäisi syntyä uusia, laajempia kumppanuuksia, jotka voivat yhdessä laatia hankehakemuksia muihin EU-ohjelmiin, Parker selitti.

Klusterihankkeiden haku on menossa

NPA-ohjelma avasi klusterihankkeiden haun 1.12.2018 ja hakemukset tulee jättää 30.4.2019 mennessä. NPA-hankkeen lisäksi yhteistyöhön tulee osallistua vähintään kaksi muuta hanketta, kahdesta eri ohjelmasta, jotka ainakin osittain toimivat samalla maantieteellisellä alueella.

Klusterihankkeen kesto voi olla 6-12 kuukautta ja sen kokonaisbudjetti noin 45.000 euroa. EU-tuki on yleensä 65 %, mutta pk-yrityksille se on 50 %.

Päätökset rahoitettavista hankkeista NPA tekee noin kuukausi haun sulkeutumisen jälkeen. Tarkempaa tietoa klusterihankkeiden hakemisesta löytyy NPA-ohjelman kotisivulta osoitteesta www.interreg-npa.eu.