2020, Uutinen 08.04.2020 Paula Mikkola
-Arktisella alueella tapahtuu nyt paljon. Koko ajan kiihtyvä ilmaston muutos vaikuttaa siellä kaikkein eniten. On tärkeää, että EU:lla on selkeä suunnitelma Arktista aluetta varten, totesi EU: aluepolitiikan pääosastolla toimiva Louise Floman puheenvuorossaan Jokkmokin Interreg-tapahtumassa.

Louise Floman kertoi, miten EU toimii arktisten alueiden suuntaan ja miten alkuperäiskansat ovat mukana siinä työssä.

 

Kolme arktista painopistettä

EU:n Arktisen suunnitelman lähtökohtana on se näkemys, että Arktis kuuluu olennaisena osana EU:n toimintaan. Siihen sisältyy EU:n arktinen sidosryhmäfoorumi, keskustelut alkuperäiskansojen kanssa ja arktisen alueen vihreä kehitys EU:n Green Dealin mukaisesti.

Arktinen suunnitelma sisältää seuraavat kolme keskeistä teemaa:

*Ilmastonmuutos ja arktisen ympäristön säilyttäminen

*Kestävä kehitys arktisella alueella ja sen ympäristössä

*Kansainvälinen yhteistyö arktisissa kysymyksissä.

Tärkeä ilmastokysymys

Louise Floman korostaa, miten tärkeä ilmastokysymys on EU:lle.

-Koko EU:n tasolla ilmastokysymyksiin on käytetty 25 % eri rahastojen varoista ohjelmakaudella 2014-2020. Siihen sisältyy monenlaisia asioita, lähtien avaruustutkimuksesta Arktiksen ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun, hän kertoi.

Vahingoittamatta ympäristöä

Green Dealin periaatteena on, ettei mikään toiminta saa vahingoittaa ympäristöä.

-Arktisissa kysymyksissä se tarkoittaa, että toiminnassa huomioidaan arktisen alueen erityiset haasteet, pitkät välimatkat ja pieni asukasmäärä. EU tukee Arktiksen kestävää kehitystä Interreg-ohjelmien kautta. Ohjelmien välille tarvitaan kuitenkin enemmän koordinaatiota. Saamelainen näkökulma on tärkeää saada näkyviin Interreg-ohjelmissa, Floman totesi.

Arktinen konferenssi

EU:n arktinen sidosryhmäfoorumi antaa alueen toimijoille tilaisuuden olla mukana arktista aluetta koskevien painopisteiden määrittelyssä. Niistä keskustellaan kerran vuodessa järjestettävässä konferenssissa.

-Alkuperäiskansojen kanssa käytävä keskustelu sisältyy tämän toiminnan jokaiseen osaan. Teemme yhteistyötä myös Arktisen neuvoston kanssa ja sen lisäksi meillä on kahdenvälistä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, Floman kertoi.

Digitaalinen infrastruktuuri

Toiminnassa on tähän mennessä keskitytty seuraaviin arktisiin kysymyksiin:

*Digitaalinen infrastruktuuri, kuten teleterveydenhoito, sähköinen johtaminen, etäopetus

*Kuljetukset

*Uusiutuva energia

*Osaamisalustat

*Kestävä matkailu

Saamelaiset ja Interreg

Mitä mahdollisuuksia Interreg-ohjelma tarjoaa saamelaisille?

-Ohjelmat kohdistuvat entistä enemmän pienten ja keskikokoisten yritysten älykkäisiin investointeihin. On tärkeää, että siellä on mukana monia saamelaisia toimijoita. EU:n lähtökohtana ovat alueella asuvat ihmiset, kuten saamelaiset arktisella alueella. Saamelaiset ovat jo nyt panostaneet kestävään matkailuun ja kulttuurin kehittämiseen, jotka kuuluvat myös EU:n painotuksiin. Eri alueilla on eri strategioita ja voi olla tärkeää löytää kaikille alueille yhteinen strategia, Floman sanoi lopuksi.