2017, Uutinen 15.10.2017 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin neuvoston uusi puheenjohtaja Remi Strand esitteli Finnmarkin puheenjohtajuusohjelman vuosille 2017-2018

 

Pohjoiskalotin neuvosto keskusteli ja löi lukkoon Finnmarkin puheenjohtajuuskauden ohjelmaehdotuksen, joka on samalla neuvoston toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018.

Poliittisesti tärkeää

Toimintasuunnitelma pohjautuu Pohjoiskalotin neuvoston pidemmän tähtäimen strategiaan, joka on laadittu vuosille 2017-2020 (tästä enemmän toisessa artikkelissa).

Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii lisäämään poliittista painoarvoaan keskittymällä toiminnassaan harvempiin teemoihin. Lisäksi toimintasuunnitelman mukaan on tärkeää selvittää neuvoston suhde ja yhteistyömahdollisuudet muiden samalla maantieteellisellä alueella toimivien organisaatioiden kanssa.

Alue pystyy hyödyntämään monia rahoituskanavia. Toimintasuunnitelman mukaan Pohjoiskalotin neuvosto voi auttaa toimijoita kehittämään suurempia EU-hankkeita.

 

Aluepoliittinen toiminta

Aluepolitiikassa Pohjoiskalotin neuvosto osallistuu aktiivisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston ”Kestävän maaseutukehityksen” teemaryhmän toimintaan. Pohjoiskalotin neuvosto nostaa esiin Pohjoiskalotin mahdollisuudet kansalaisten väliseen yhteistyöhön. Lisäksi neuvosto aikoo kutsua kansallisen tason päättäjiä Norjasta, Ruotsista ja Suomesta keskustelemaan pohjoisten alueiden mahdollisuuksista ja tehdäkseen Pohjoiskalottiyhteistyötä heille tutummaksi.

Lapin edustaja Esko Lotvosen mielestä Pohjoiskalotin liikennesuunnitelmat pitää kytkeä tiiviimmin toisiinsa.

-Meidän pitää pyrkiä konkreettisempiin toimiin logistiikka-asioissa, hän sanoi.

 

Rajojen mahdollisuudet

Rajojen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Pohjoiskalotin neuvosto tulee toimimaan poliittisesti poistaakseen rajaesteitä, jotka hankaloittavat työssäkäyntiä rajojen yli. Neuvosto jatkaa myös Interreg-hankkeen toteuttamista, jolla pyritään kehittämään elinkeinoelämälle suunnattuja palveluita Pohjoiskalotin rajaneuvonnan yhteyteen.

Keskustelussa nousi esiin kysymys tulliasemien aukioloajoista.

-Tulliasemien rajoitetut aukioloajat ovat rajaeste. Kysymys pitää viedä ylemmille tahoille, valtionvarainministeriöihin, jotka vastaavat tullin toiminnasta, vaati Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Riitta Leinonen.

Kun Pohjoiskalotin neuvosto keskusteli asiasta edellisen kerran kuusi vuotta sitten, Ruotsin ja Norjan välisen Björnefjellin aukioloaikoja pidennettiin.

-Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, tulliasemien aukioloajat ovat rajaeste, joka Pohjoiskalotin neuvoston pitää ottaa asialistalleen, totesi neuvoston uusi puheenjohtaja Remi Strand.

Toisen ajankohtaisen kysymyksen muodostavat rajatyöntekijöiden vero-ongelmat.

-Asia koskee myös monia nuoria, jotka käyvät töissä Norjassa mutta asuvat Suomessa, kertoi Tromssan edustaja Willy Örnebakk.

 

Keskeisten päättäjien ja toimijoiden kokoontumiset

Pohjoiskalotin neuvosto kutsuu koolle keskeisiä alueen toimijoita Pohjoiskalotin yksityisen ja julkisen sektorin osaamistarpeiden kartoittamiseksi. Neuvosto tulee myös rohkaisemaan rajakuntia laajempaan rajat ylittävään yhteistyöhön.

Pohjoiskalotin neuvosto mahdollistaa alueiden viranomaisten ja kansalaisten välisen kokemusten vaihdon. Sen kautta alueen houkuttelevuus lisääntyy ja sekä sosiaalisesti että ympäristön kannalta kestävä kehitys vahvistuu.

Pohjoiskalotin neuvosto tekee työtään ja sen tuloksia näkyvämmiksi esimerkiksi kotisivunsa avulla.