2016 27.11.2016 Paula Mikkola
Ammattikoulutuksen keskeyttäneet pitää saada palaamaan opintoihin. Tromssa tarvitsee tulomuuttoa tulevan työvoiman tarpeen tyydyttämiseen.

sollied3

– Aion ehdottaa toisen asteen opiskelupaikkojen avaamista myös 21–25-vuotiaille oppilaille, jotka ovat käyttäneet nuoriso-oikeutensa ja suorittaneet toisen asteen opintojen ykkösosan. Näin sanoi Tromssan maakuntahallinnossa koulutuksesta vastaava maakunnanneuvos Roar Sollied (V) puheessaan Tromssan Koulutus- ja työmarkkinat seminaarissa.

 

Toisen asteen opinnoilla tarkoitetaan opintoja, jotka vastaavat lukio- ja ammattikoulutusta ja jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu 16–19-vuotiaille oppilaille. Viime vuosien aikana moni opiskelija on kuitenkin jättänyt koulutuksen kesken.

Ammattikoulutuksen keskeyttävät jäävät työmarkkinoilla tyhjän päälle. 

– Ongelma on iso, kun jopa kolmasosa opiskelijoista jättää koulutuksen kesken kahden vuoden aikana. Silloin he jäävät tyhjän päälle, vailla koulutusta ja töitä. Meidän pitää löytää keino pitää heidät opintojen parissa, Roar Sollied sanoi.

 

Lupien myöntämisestä aiempaa yksinkertaisempaa

 

Roar Sollied vastaa koulutuksesta Tromssan maakuntahallinnossa ja siksi koulusektori on hänelle läheinen asia.

– Olen iloinen NorPå-projektista, koska se yksinkertaistaa työlupien myöntämistä ammattiosaamisen hyväksynnän yhteydessä. NorPå on Interreg-projekti, jossa me olemme mukana rahoittajana ja jonka tavoitteena on parantaa osaamisen ylläpitämisen laatua vuoteen 2025 mennessä, Roar Sollied sanoi.

 

Hän nosti esille Tromssan/Harstadin ammattikoulun esimerkkinä hyvästä eri ammattialojen yhteistyöstä.

– Koulutukseen otetaan nuoria myös naapurimaista esimerkiksi terveyden ja tekniikan aloille.

Hän mainitsi myös Övertorneålla toimivan yhteispohjoismaisen Koulutus Nordin esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä Pohjoiskalotin alueella (tästä kerrotaan lisää toisessa artikkelissa).

– Myös Murmanskin norjalais-venäläinen koulu, jossa opiskelee kymmenen opiskelijaa molemmista maista, on hyvä yhteistyöprojekti, Roar Sollied sanoi.

 

Mistä uutta työvoimaa?

Hän on huolissaan Tromssan läänissä asuvien nuorten vähäisestä määrästä.

– Tällä hetkellä täällä asuu 8 470 nuorta, jotka kuuluvat 16-19 vuotiaiden ikäluokkaan. Lukumäärä tulee laskemaan vuoteen 2021 mennessä, jolloin läänissä asuu 7 697 nuorta. Sitten määrä kääntyy hitaasti kasvuun. Arvioimme, että vuonna 2024 täällä asuu reilut 8 000 nuorta. Tämä tarkoittaa sitä, että kouluilla on entistä vähemmän oppilaita ja rahaa koulutukseen. Tromssan lääni tarvitsee tulomuuttoa, Roar Sollied totesi.

Pohjois-Norjassa on monella alalla pulaa pätevistä työntekijöistä.

Manpowerin tekemän tutkimuksen mukaan Pohjois-Norjassa on pulaa pätevistä työntekijöistä monilla alueilla. Puutetta on ennen kaikkea ammattitaitoisista opettajista ja kasvatusalan henkilöistä, insinööreistä, myyjistä ja työnjohtajista.

– Yhdellä alalla tarve on kasvanut jopa aiempaa enemmän. Kyse on kalateollisuudesta ja merielinkeinosta. Me myymme kalaa 6,6 miljardin kruunun edestä 143 maahan. Lohen vienti kasvaa räjähdysmäisesti, Roar Sollied kertoi.