2017, Uutinen 05.07.2017 Paula Mikkola
Tavoitteena on välittää yrityksille oikeaa ja ajankohtaista tietoa rajat ylittävään toimintaan liittyvistä kysymyksistä, mahdollisuuksista ja haasteista.

 

 

Rajaneuvonnan Interreg-hankkeen työntekijät

Interreg-hankkeessa työskentelevät Riitta Leinonen, Elin Sabbatsen, Tuula Ajanki ja Eleonoora Väänänen

-Yksi hankkeen päätavoitteista on rakentaa tehokas toimijaverkosto, jonka jäsenet haluavat kehittää elinkeinotoimintaa rajojen yli ja jotka voivat auttaa toisiaan. Näin kertoi Riitta Leinonen, joka toimii norjalaisena hankevetäjänä Interreg Nordin rahoittamassa hankkeessa ”Pohjoiskalotin rajaneuvonnan yrityspalveluiden kehittäminen”.

Hän oli mukana Luulajassa Norrbottenin kauppakamarin järjestämässä seminaarissa, jonka teemana oli ”mitä ruotsalaisten yritysten pitää huomioida Norjassa”. Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä kiinnostunutta ja järjestelyissä oli mukana myös Pohjoiskalotin Rajaneuvonta.

 

Yhteistyöhanke

Pohjoiskalotin neuvosto vastaa Lapin liitossa hankeen toteuttamisesta. Norjasta kumppaneina ovat Storfjordin kunta ja SEG Tana A/S.

Kehittämishanke käynnistyi kesäkuussa 2016 ja se päättyy toukokuussa 2019. Kokonaisbudjetti on 1,08 miljoonaa euroa. Päärahoitus tulee EU:n Interreg-varoista ja Norjan Interregiin varatuista rahoista. Lisäksi osarahoittajina ovat hankekumppaneiden ohella Nordlannin, Tromssan ja Finnmarkin maakuntahallinnot. Hankkeessa työskentelee 5 henkilöä Suomesta, Norjasta ja Ruotsista.

 

Tehokasta tiedonvälitystä yrityksille

Pohjoiskalotin elinkeinoelämän verkoston rakentamisen lisäksi hankkeella on neljä muuta tavoitetta. Ne ovat

  • tehokkaalla tiedottamisella vältetään rajaesteet ja estetään niiden syntyminen
  • hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa
  • luodaan edellytykset pk-yritysten viennin kasvulle ja yhteistyön rakentamiselle muiden maiden yritysten kanssa
  • luodaan pysyvä yrityksille suunnattu opastuspalvelu Pohjoiskalotille.

 

Odotetut tulokset

-Hankkeessa kartoitetaan, tutkitaan ja testataan erilaisia tiedottamiskeinoja. Hanke pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että yritykset voivat ottaa ensimmäiset askeleet rajan yli, Leinonen kertoi.

Hanketoimijat dokumentoivat koettuja elinkeinoelämän rajaesteitä ja raportoivat niiden ratkaisemisesta, kehittävät elinkeinoelämän tuntemusta Pohjoiskalotin rajaneuvonnassa ja rakentavat ammattitaitoisten neuvojien keskinäisen rajat ylittävän verkoston.

 

Raportoi rajaesteistä

-Kehitämme rajaneuvonnan yrityksille suuntaamaa palvelua luomalla toimintamallin, jonka avulla yritykset saavat tarvitsemaansa oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Siihen sisältyy myös rajaesteiden tunnistaminen ja niiden raportointi alueelliselle ja kansalliselle poliittiselle tasolle, Leinonen selitti.