Uutinen 17.11.2022 Paula Mikkola
-Nyt yhteistyöksi vakiintuneen hankkeen tarkoitus on suojella luonto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan arvoja manner-Euroopan arktisimmalla alueella ja saamelaisalueen ydinalueella. Tämän kertoi puistonjohtaja Rune Benonisen Reisan kansallispuistosta raja-alueiden 2022 foorumissa.

Rune Benonisen kertoi Haltin suojelualueesta ja rajat ylittävän yhteistyöalueen rakentamisesta. Maantieteellisesti kyse on Norjan Reisan kansallispuiston ja rajan toisella puolen Suomen Käsivarren erämaa-alueen yhteistyöstä.

-Alue on hieman laajempi, kuin se jonne Kalottireitti rakennettiin vuonna 1993. Kalottireitti kulkee punaisena lankana alueen läpi kohti Ruotsin Abiskoa, Benonisen kertoi.

Alkuun vuonna 2005

Kansallispuistoalueiden yhteistyöllä on pitkä historia.

-Se alkoi jo vuonna 2005, kun ensimmäiset yhteydenotot tehtiin alueen suojelemiseksi ja matkailun kehittämiseksi. Vuosien 2005–2015 aikana toteutimme useita pienempiä hankkeita ja tapaamisia puistojen alueella, Benonisen sanoi.

Interreg-hanke

Vuosina 2015–2017 käynnistyi yhteisen interreg-hankkeen valmistelu.

-Sen tuloksena toteutimme ”Halti yhteistyöalue” Interreg-hankkeen vuosina 2018–2021. Hankkeen jälkeen toiminta vakiintui Haltin puistoalueiden yhteistyöksi, Benonisen selitti.

Yhteinen neuvosto

Hankkeen aikana on kehitetty useita yhteisiä työkaluja ja pysyvä yhteistyön foorumi.

-Se on nimeltään Yhteisyysneuvosto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen lisäksi meillä on neuvoa-antava ryhmä, jonka puitteissa koko organisaatio on mukana yhteistyössä, Benonisen kertoi.

Työkaluista hän mainitsee yhteisen kävijästrategian ja kehittämissuunnitelman. Toiminnalla on yhteinen kielipolitiikka, jossa englanti on pääkieli. Lisäksi tehdään yhteistyötä Europarc Fedin kanssa yhteistyön kehittämiseksi ja toisilta oppimista varten.

Yhtenäinen tiedotus

Puistoalueella kävijöille suunnattu tiedotus on yhdessä koordinoitua.

-Meillä on myös yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi ”Haltin viikonloppu”, ja vilkasta ideoiden vaihtoa, Benonisen kertoi.

Yhteistyön jatkoa varten on pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma.

-Aiomme järjestää yhteistyöverkostolle konferenssin vuonna 2024 sekä rakentaa nettiin digitaalisen vierailukeskuksen. Pohdimme myös yhdessä, miten esittelemme puistoalueen kulttuuriperintökohteita kävijöille ja alueen asukkaille, Benonisen sanoi.

Kent Lidman