2021, Uutinen 14.10.2021 Paula Mikkola
-Löysää otetta! Anna kaikkien olla mukana vaikuttamassa, vaatii Mattias Jägerskog, joka edustaa Kyytiryhmää (Skjutsgruppen) ja Civic Teach Sweden organisaatiota. Hän puhui Folkverkstan hankkeen oppimiskonferenssissa aiheesta ”Miten kunnat yhdessä kansalaisten ja asukkaiden kanssa voivat osaltaan edistää kestävyyttä?”

Kyytiryhmä on vapaaehtoinen kimppakyytiliike, joka on toiminut jo vuodesta 2007 lähtien ja jolla on 80 000 osallistujaa koko Ruotsin alueella. Ryhmä joko jakaa matkan kustannukset tasan osallistujien kesken tai tarjoaa kyydin ilmaiseksi. Civic Teach Sweden on yksityishenkilöistä, organisaatioista ja julkisista toimijoista koostuva verkosto, jonka tavoitteena on tuoda avoimen ja vapaan digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet niin monen ulottuville kuin mahdollista.

-Toimintamme rakentuu kolmesta osasta. Ne ovat yhdessä luominen eli mitä tehdään ja miten; toiminta eli nyt pannaan toimeksi; sekä inspiraatio ja motivaatio eli tämän onnistuimme tekemään. Nyt voimme tehdä vielä enemmän, Mattias Jägerskog kertoo.

Osallisuuden merkitys

Jägerskogin mielestä osallisuudella on yhteiskunnassa tärkeä rooli.  

-Se parantaa kansanterveyttä. Ihmisillä on perustarve tuntea kuuluvansa yhteisöön, hän sanoo.

Perustasot

Hän nostaa esiin kolme yhteiskunnan pilaria, joiden pohjalle yhteiskunnallinen osallisuus vahvasti rakentuu. Ne ovat yhdenvertaisuuden tavoitteet, lastenoikeuksien julistus ja YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet.

-Kaikki nämä pilarit sisältyvät nykyisin paikallisiin poliittisiin tavoitteisiin, ohjaaviin asiakirjoihin ja lautakuntien suuntaviivoihin, ja ne vaikuttavat virkahenkilöiden päivittäiseen työhön, Jägerskog kertoo.

Yhdessä tekemistä

Hän kertoo kaksi esimerkkiä yhdessä tekemisestä ja osallistamisesta, toisen Göteborgista ja toisen Vindelnin kunnasta.

-Göteborgissa hölkkääjät tekivät aloitteen roskien keräämisestä ja 20 minuutissa saatiin kerättyä viisikymmentä pussia roskia. Vindelnin kunnassa kyse on yhteiskuljetusten organisoinnista, kun erään työpajan osallistujat saivat tehtäväkseen järjestää itse ryhmittäin yhteiskyydit osallistujille, Jägerskog kertoo.

Laitteiden korjaamista

Vielä yksi esimerkki yhdessä tekemisestä koskee Folkverkstanin kaltaista toimintaa.

-Göteborgin filmifestivaalin yhteydessä järjestimme työpajan, jonka nimenä oli ”Mad Maxien puuhapaja”. Kuka tahansa sai tulla sinne rikkoutuneen sähkölaitteen kanssa ja korjata sitä Fixoteketin, Greenhack GBG:n ja Returkulturin kanssa. Paikalle tuli paljon väkeä rikkinäisten leivänpaahtimien, stereolaitteiden ja sauvasekoittimien kanssa, joita he eivät uskoneet voivansa korjata. Työpajan avulla niiden korjaaminen onnistui, Jägerskog selittää.

-Kuten sanoin, on tärkeää löysätä otetta ja antaa ihmisten osallistua yhteiseen tekemiseen. Sillä tavoin pidämme huolta kansanterveydestä ja rakennamme yhdessä parempaa yhteiskuntaa, Mattias Jägerskog toteaa.