2020, Uutinen 03.02.2020 Paula Mikkola
-Elämme kauheita aikoja. Lämpötila on kohonnut yhden asteen teollista vallankumousta edeltävältä ajalta ja 60 % niistä elämistä ja hyönteisistä, joita oli ennen, on hävinnyt. Meitä uhkaa nyt maapallon historian seitsemäs joukkokuolema. Ilmastonmuutos näkyy kaikkein selvimmin Arktisella alueella. Näin kertoi Maailman luonnonsäätiön, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder Rovaniemen arktisessa konferenssissa.

WWF pyrkii pysäyttämään luonnon tuhoamisen ja toimimaan sen eteen, että ihmiset eläisivät sopusoinnussa luonnon kanssa.

-Se tarkoittaa työtä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, kulutuksen ja tuotannon vähentämiseksi, Rohweder kertoi.

Arktinen ohjelma

WWF:llä on arktinen ohjelma, joka nostaa esiin ja koordinoi tärkeitä kysymyksiä arktiseen alueeseen kuuluvien yhdeksän valtion kesken.

-Kohteina ovat ekosysteemit, teollisuus ja kehitys, ilmastonmuutos ja paikallisyhteisöt, Rohweder luetteli.

 Nopea lämpeneminen

Miksi arktisesta alueesta pitää olla huolissaan?

-Kuten totesin, arktinen alue muuttuu nopeasti. Lämpeneminen etenee kaksi kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa. Arktiksella on rikas eläimistö. Siellä asuu neljä miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on kymmenen prosenttia maailman alkuperäiskansoista, Rohweder kertoi.

 Vaikuttaa eläinkuntaan

Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen paljon arktisen alueen luontoon ja eläimistöön.

-Hiilidioksidi on vaarallista ihmisille ja väestön määrä vähenee. Jääkarhuissa näkyy selviä stressioireita ja sarvivalailla ei enää ole jäätä suojaamassa niitä miekkavalaita vastaan, Rohweder kuvaili.

 Suomessa 10 000 vapaaehtoista

WWF:llä on Suomessa 10 000 vapaaehtoista toimimassa mm. arktisten kysymysten parissa.

-Pyrimme toimimaan yhdessä poliitikkojen, viranomaisten, elinkeinoelämän, paikallis- ja tiedeyhteisöjen kanssa sekä vaikuttamaan heihin. Kentällä toimii suuri määrä vapaaehtoisia, Rohweder selitti.

 Tukee tutkimusta

WWF tukee ilmastonmuutoksen ja arktisten villieläinten tutkimusta. Se nostaa esiin esimerkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

-Pyrimme yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa vähentämään ilmastonmuutoksen välittömiä vaikutuksia.. Edistämme myös puhtaan, kestävän, varman ja uudistuvan energian käyttöä, Rohweder kertoi.

 WWF pyrkii vaikuttamaan eri tason päättäviin viranomaisiin. Se pyrkii vaikuttamaan puolueisiin niin, että ne toimisivat sen hyväksi, ettei maapallon lämpötila kohoaisi enempää kuin puolitoista astetta.

-Edistämme sinistä taloutta arktisella alueella. Pyrimme saamaan aikaan uusia sääntöjä, joilla vähennetään vaarallisia jätteitä tai öljyä kuljettavien alusten aiheuttamia ympäristöuhkia. Emme halua, että uusia öljy- ja kaasukenttiä avataan arktiselle alueelle, Rohweder kertoi.

 Rohkeutta vaihtaa elämäntyyliä

Arctic Spirit tapahtuma sai myös videotervehdyksen Pariisin sopimuksen presidentiltä ja Ranskan aiemmalta presidenttiehdokkaalta Ségolène Royalilta, joka osallistui edelliseen Arctic Spirit tapahtumaan.

-Meillä pitää olla rohkeutta muuttaa elämäntapaa. Kaikki nämä nuoret ihmiset, jotka Greta Thunbergin tapaan lähtevät liikkeelle planeettamme puolesta, ovat tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Meidän pitää kuunnella myös arktisen alueen alkuperäisiä asukkaita, Royal sanoi.