Uutinen 09.06.2023 Kent Lidman
Alueen houkuttelevuus, yritysyhteistyö ja koulutus olivat kolme pääteemaa, joita uusi rajat ylittävä Interreg Auroran esiselvitys, DeTo, käsitteli Haaparannalla pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa ja työpajassa. Tapahtumassa oli mukana kolmisenkymmentä osallistujaa eri puolilta Pohjoiskalotin aluetta. Hankevetäjänä toimii Koulutuskuntayhtymä Lappian Nina Mäki.

-Silloin, kun minä oli nuori, koulutus hankittiin yhtä, koko elämän kestävää työpaikkaa varten. Ajat kuitenkin muuttuvat. Nykyisin moni nuori ei voi kuvitellakaan pysyvänsä yhdessä ja samassa työpaikassa viittä vuotta kauempaa, Mäki totesi.

DeTo on lyhenne sanoista Developing Together (kehitytään yhdessä). Joiltakin osin se on jatkoa isolle Arbeta Tillsammans Interreg-hankkeelle, josta olemme aikaisemmin kertoneet ja joka päättyi viime vuoden puolella.

Verkostojen rakentaminen

DeTon tarkoituksena on rakentaa verkostoja hyvien käytäntöjen jakamista ja tulevia työmarkkinapanostuksia varten. Pääpaino on kehittää parempaa ja kestävämpää raja ylittävää johtamista. Meillä on monia, erilaisia organisaatioita, joiden toiminta on rajat ylittävää yhteistyötä. Niillä on tarve pystyä yhdistämään hyvät käytänteet, kehittämistarpeet ja tulevaisuuden aloitteet niin että yhteistyöstä siirrytään yhdessä tekemiseen.

– Tarvitaan yhteisiä strategioita ja yhteistä suunnittelua, jotta toiminnan puuttuvat osaset saadaan paikoilleen ja organisaatiot ja verkostot tekemään yhteistyötä, Mäki sanoi.

Yhteistyöstä kertova raportti

DeTo hankkeen tavoitteena on laatia kattava raportti olemassa olevista yhteistyöverkostoista, jotta nähdään, minkälaista yhteistyötä eri sektoreilla tehdään. Toinen tavoite on luoda rakenteita yhtä tai useampaa hanketta varten. Ne sisältävät erityisiä kehittämiskohteita, joihin kumppanuuksien avulla voidaan tulevaisuudessa etsiä ratkaisuja.

Hanketta vetävät Lappia Kemi-Torniossa, Koulutus Nord Övertorneålla ja OSAO Oulussa. Esiselvityksen toteutusaika on 1.3.-31.8.2023. Hankkeen budjetti on 40 000 euroa, josta Interreg Aurora ohjelma rahoittaa 26 000 euroa.

Alueen houkuttelevuus

Tornion kaupungin Hanna-Leena Ainonen kertoi alueellisen houkuttelevuuden sisältämistä kahdesta, kovasta ja pehmeästä ulottuvuudesta.

-Kova ulottuvuus tarkoittaa ympäristöä. Työpaikat, koulutus, kaupalliset palvelut ja matkailu kuuluvat näihin. Pehmeä ulottuvuus taas sisältää alueen elinvoiman, kulttuurihoukutukset, turvallisuuden, kestävyyden, ilmapiirin ja tunnelman sekä henkilökohtaisen houkuttavuuden, Ainonen luetteli.

Kielen merkitys

Koulutuksessa ja rajat ylittävässä yhteistyössä on monia haasteita. Niihin sisältyy pohjoismaisten koulutusjärjestelmien ja tutkintojen eroavuudet, koulutuksen laatu, kulttuuri ja kieli, sijainti ja monia muita asioita.

-Kieli voi olla iso ongelma ja kielitaito on tärkeää koulutusyhteistyön kehittämisessä. Kyse voi olla myös siitä, minkälainen mielikuva ja maine eri koulutuksilla on houkuttelevuuden kannalta, Mäki sanoi.

Yhteistyöstä syntyi uusia työpaikkoja

Business Oulun Sanna Savolainen kertoi rajat ylittävästä yritysyhteistyöstä ja hankkeista, joita on toteutettu viimeisten viiden vuoden aikana, 2017–2022.

-Hankkeista sai tukea 500 yritystä ja niistä syntyi 131 uutta työpaikkaa, Savolainen kertoi.

Haaparannan tapaamisessa osallistujat jalkautuivat työryhmiin, jotka pohtivat näitä kolmea teemaa: alueellista houkuttelevuutta, elinkeinoelämän yhteistyötä ja koulutusta rajat ylittävän yhteistyön lisäämiseksi. Kesälomien jälkeen laadittavassa työryhmien raportissa kerrotaan tuloksista.

Kent Lidman