Uutinen 30.05.2024 Kent Lidman
-Rajaneuvonnan pitkäkestoinen rahoitus on suuri huolenaiheeni. Olen pettynyt, ettei rahoitusta ole saatu varmistettua ennen eläkkeelle jäämistäni. Näin sanoi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola Ruotsi-Suomi-Norja Rajaneuvonnan vuoden 2024 ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.

Paula Mikkola esitteli kokouksessa Rajaneuvonnan vuoden 2023 toimintakertomuksen. Rajaneuvonnan toimintaedellytysten varmistaminen oli siinä yhtenä kohtana,

Vapaa liikkuvuus

Rajaneuvonnan tarkoituksena on helpottaa yksityishenkilöiden ja yritysten liikkuvuutta ja toimintaa valtion rajojen yli. Rajaneuvonta toimii osaltaan rajaesteiden poistamiseksi sekä raportoi tunnistetut rajaesteet edelleen Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristölle. Rajaneuvonta myös välittää tietoa voimassa olevista säädöksistä.

Pohjoiskalotin neuvosto päämiehenä

Pohjoiskalotin neuvosto vastaa Ruotsi-Suomi-Norja Rajaneuvonnan toiminnasta ja sen kehittämisestä yhdessä Rajaneuvonnan toimihenkilöiden ja ohjausryhmän kanssa. Pohjoiskalotin neuvoston tavoitteena on varmistaa toiminnalle pitkäkestoinen rahoitus kansallisista ja alueellisista lähteistä.

Pettynyt Suomeen

Paula Mikkola on pettynyt erityisesti Suomen suhtautumisesta Rajaneuvonnan toimintaa kohtaan.

-Kun olemme hakeneet Suomesta tukea toiminnan rahoittamiseen, saamme vastauksen, että asia kuuluu pohjoismaiselle tasolle eikä kansalliselle. Olen tästä asiasta eri mieltä. Ruotsissa suhtautuminen on aivan toinen, hän sanoo.

Lisää pohjoismaista rahoitusta

Pohjoismaiden ministerineuvoston edustaja Rajaneuvonnan ohjausryhmässä, Sandra Forsén on Paula Mikkolan kanssa samaa mieltä.

-Meidän on ollut vaikea saada Suomesta vastakaikua tässä asiassa. Pyrimme työstämään valtioita sekä pohjoismaisella että kansallisella tasolla. Toiveissa on, että pohjoismaiselta taholta tulee lisää rahaa vuonna 2025, Forsén kertoi.  

-Rahoitus on tärkeä kysymys ja Rajaneuvonnan rahoituksen pitäisi olla kiinteä niin kuin se on Ruotsi-Norjan rajaneuvonnassa Morokulienissä, sanoi Storfjordin kunnan Maria Figenschau.

Interreg-hanke

Vuoden 2023 aikana on toimittu muutenkin tulevaisuuden pitkäkestoisen rahoituksen varmistamiseksi. Yksi keskeisistä toimista on ollut hankehakemuksen laatiminen Interreg Aurora ohjelmaan. Sen puitteissa on tarkoitus keskustella Rajaneuvonnan tulevasta organisaatiosta, toiminnasta ja sen rahoituksen järjestämisestä.

Ministerivierailuja

Muita vuoden 2023 aikana toteutettuja asioita olivat tilaisuudet, joissa lisärahoituksen tarpeesta voitiin keskustella ja perustella sen tarvetta päättäjille esimerkiksi ministerivierailujen aikana.

Vastuuministeriöihin, suurlähetystöihin, keskeisiin viranomaisiin ja Rajaesteneuvoston jäseniin kussakin maassa on ylläpidetty hyviä suhteita. Lisäksi on osallistuttu Pohjoiskalotin neuvoston kevät- ja syyskokouksiin sekä tiedotettu neuvoston jäsenille toiminnasta ja alueelle ajankohtaisten rajaestekysymysten käsittelystä.

Uudet kotisivut

Paula Mikkola totesi toiminnan olleen erittäin monipuolista 2023 aikana.

-Rajaneuvonnan tarpeellisuus on todistettu, mutta töitä joutuu tekemään, jotta voimme säilyttää haluamamme palvelun tason ja kehittää sitä edelleen. Viime vuoden aikana olemme erityisesti satsanneet kotisivujen ja sosiaalisten medioiden kehittämiseen, jotta tiedot tavoittavat käyttäjät paremmin. Tavoitteemme on saada kotisivut käyttöön ennen kesälomia, hän kertoi.

Elinkeinoelämä

Rajaneuvonta on luonut aktiivisesti kontakteja yrityksiin ja elinkeinoelämään.

-Ne tarvitsevat kipeästi meidän palveluitamme ja olemme olleet yhteydessä moniin elinkeinoelämän organisaatioihin, yrityksiin sekä kuntiin ja alueisiin, Mikkola luetteli

Muita vuoden 2023 tapahtumia ja toimia

Ruotsi-Suomi-Norja Rajaneuvonta on osallistunut vuoden 2023 aikana muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

-järjestänyt vuosittaisen rajaesteseminaarin Ruotsin Kiirunassa 13.-14. syyskuuta 2023 otsikolla ”Yhdessä elinvoimaisen Pohjolan puolesta”, joka kokosi 71 osallistujaa (32 ruotsalaista, 23 suomalaista ja 16 norjalaista).

-välittänyt tietoa rajaestetyön tuloksista yleisölle, jakanut Rajaesteneuvoston raportteja ja käynyt luennoimassa tilaisuuksissa, joita sidosryhmien jäsenet ovat järjestäneet.

– ollut mukana Porin Suomi-Areenalla 2023 (vastaa Ruotsin Almedalenia) yhdessä Tornionlaakson neuvoston, Tunturi-Lapin kehityksen ja Pohjoiskalotin neuvoston kanssa.

– esittäytynyt Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikolla Oslossa, Norjassa, yhdessä muiden tiedotuspalveluiden kanssa

– ollut mukana Suomen rajaesteverkoston kokouksissa fyysisesti Helsingissä tai digitaalisesti.

Yhteistyökokouksia

– Rajaneuvonnan viranomaiskontaktien yhteistyökokous Kiirunassa 12.9.2023, jossa seurattiin, miten viranomaisten päätökset ovat vaikuttaneet rajat ylittävään työssäkäyntiin (mukana myös veroviranomaiset ja EURES) ja palkattujen sosiaalisiin tukiin koti- ja työskentelymaassa.

– teemallisia tiedotustilaisuuksia, veroilmoituksen täyttämisopastusta, tietoa etätyöstä ja verotuksesta,

– kansallisia, alueellisia ja EURES-rekrytointitapahtumia (5 fyysistä ja digitaalista tilaisuutta).

– ollut mukana erilaisissa yritystapahtumissa ja -vierailuilla, joiden teemana on ollut rajat ylittävää liikkuvuus tai Pohjoiskalotin yhteiset työmarkkinat (Lapin SYP-verkosto, alueelliset yrittäjäyhdistykset ja -verkostot, Team Finland, Åland Living)

-järjestänyt pop-up vierailuja Pohjoiskalotin kahdeksalla eri paikkakunnalla. Asiakkaat ovat voineet varata ajan tapaamiselle Rajaneuvonnan asiantuntijan tai muiden edustajien kanssa tai tulla spontaanisti paikalle.

-tavannut ja keskustellut Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan toimipisteen ja rajaestetyön kansallisesta osarahoittamisesta Ruotsin Suomen suurlähettilään, Suomen ja Norjan vastuu- ja pohjoismaisten yhteistyöministereiden kanssa

Kent Lidman