Uutinen 06.06.2022 Paula Mikkola
-Olemme työstäneet Bodenin tulevaisuuden visiota ja kehittäneet erilaisia kansalaiskeskustelun menetelmiä, kertoi Bodenin kunnan kansalaisdemokratian, viestinnän ja turvallisuuden hallintoyksikön päällikkö Ann Sundberg, kun hän esitteli Pohjoiskalottikonferenssille, mitä hyvä elämä Bodenin kunnassa tarkoittaa.

Kuten aikaisemmin olemme kertoneet, H2 Green Steel yritys suunnittelee maailman ensimmäisen fossiilittoman terästehtaan rakentamista Norra Svartbyn kylään Bodenin keskustan ulkopuolelle. Kyse on ensimmäisessä vaiheessa 25 miljardin kruunun investoinnista, joka on Ruotsin suurimpia nykyajan investointeja. Terästehtaan arvioidaan työllistävän 1500 henkilöä ja teräksen tuotannon odotetaan käynnistyvän jo kahden vuoden kuluttua. Yritys arvioi tuotannon määräksi 5 miljoonaa tonnia fossiilitonta terästä vuoteen 2030 mennessä.

Asukasluvun nousu

Bodenin kunnanjohtaja Mats Berg uskoo Bodenin kunnan asukasluvun kasvavan nykyisestä 28 000 henkilöstä 30 000 henkilöön muutaman vuoden sisällä. Kunnan väkiluku oli aikaisemmin 30 000, mutta kun sairaala siirtyi Luulajaan ja puolustusvoimat lakkautti Bodenissa suurimman osan toiminnoistaan, väkimäärä väheni.

-Me aiomme nyt kolmessa vuodessa kuroa kiinni 20 vuoden aikana tapahtuneen väkiluvun vähenemisen, Mats Berg kertoi.

Nopeita muutoksia

Väkiluvun kasvu edellyttää nopeita muutoksia kunnan palveluihin, asuntorakentamiseen ja moneen muuhun asiaan, joista on huolehdittava, kun yhä useammat muuttavat asumaan ja käymään töissä Bodenissa.

Ann Sundberg on yhdessä Bodenin kunnan yhdyskuntarakentamisesta vastaavan yksikön yhteiskuntastrategi Emma Lundkvistin kanssa toteuttanut tähän muutokseen valmistelevaa hanketta, jonka tarkoituksena on saada kunnan asukkaat osallistumaan muutoksen toteuttamiseen.

Kansalaisten näkökulmat

Työn lähtökohtana ovat olleet ne 18 eri visiota vuosille 2017-2022, jotka kunta on laatinut.

-Niihin on ollut tärkeää saada mukaan kansalaisten näkökulma, jonka muodostamisessa eri ryhmät ovat olleet mukana. Kaikkien äänet ovat tärkeitä, Ann Sundberg totesi.

Kuusi teemaa

Keskustelujen perusteella on löydetty kuusi elementtiä, jotka ovat tärkeitä, jotta hyvän elämän visio toteutuisi tulevaisuuden Bodenissa.

Niihin kuuluvat toimiva arki, nauttimisen merkitys, yhteenkuuluvuutta rakentavat kohtaamispaikat, lisää saavutettavissa olevia liikkeitä, ravintoloita ja kauppapaikkoja, kaikkien yhteinen kunta ja houkutteleva ympäristö, joka ruokkii vastuuntuntoa.

-Olemme käyneet kansalaiskeskusteluja kaikilla tasoilla ja saaneet keskustelujen kautta 2000 mielipidettä, Emma Lundkvist kertoi.

Toimiva arki

Tässä teemassa kyse on perussairaanhoidon saavutettavuudesta, digitaalisten palveluiden saatavuudesta, ympärivuotisesti turvallisesta matkustamisesta, toimivasta työssäkäyntimatkustamisesta, arkikuljetusten vähentämisestä ja kierrätyksen helpottamisesta.

-Jos katsotaan nauttimisen merkitystä, siihen kuuluvat sellaisten sosiaalisten kohtaamispaikkojen luominen, jotka ylittävät kulttuuri- ja ikärajoja, esimerkiksi uusien grillauskatosten tai muiden kokoontumispaikkojen rakentaminen. Lisäksi tähän kuuluvat mahdollisuus vuodenaikojen mukaisiin ulkoiluaktiviteetteihin kaupungin keskustassakin, kaikkien saavutettavissa olevat luontoliikuntamahdollisuudet, urheilupaikat sekä mahdollisuudet tuntea kotiseuturakkautta ja kokea yhteisöllisyyttä, Lundkvist selitti.

Yhteisöllisyyden kokemukset

Asukkaiden yhteisöllisyyttä vahvistavien kohtaamispaikkojen tarve voi tarkoittaa lisää sisä- ja ulkotiloissa toteutettavia kohtaamisia tai tiloja, joissa kohdataan spontaanisti. Tähän sisältyy myös laajempi kulttuuritarjonta, kaupungin ja maaseudun tarpeiden tasapuolinen huomioiminen sekä julkisten tilojen parempi saavutettavuus.

-Lisää liikkeitä ja ravintoloita teemassa on kyse elävien torien ja markkinapaikkojen luomisesta, kulttuuritarjonnan laajentamisesta, erilaisten ravintoloiden ja kahviloiden saamisesta alueelle, sekä useampia vaihtoehtoisia tiloja, joihin eri kohderyhmien on helppo päästä. Monet näistä toiveista ovat erityisesti nuorten esittämiä, Lundkvist kertoi.

Kaikkien yhteinen kunta

Kunnan pitää järjestää kaikille mahdollisuus jätteiden lajitteluun. Kunnan pitää rakentaa turvallisia ja hyvin suunniteltuja kävely- ja pyöräilyteitä, turvata asuntotarjonta ja välttää asuntoalueiden eriytymistä, matkustaminen pitää tehdä turvalliseksi ja digitaaliset yhteydet varmistaa kaikille. Lisäksi pitää varmistaa, että kunnan tiedonvälitys asukkaille on selkeää.

-Kuudes teema koskee houkuttelevaa ympäristöä, joka kasvattaa vastuuntuntoa. Siihen kuuluu virkistävän luonnonympäristön rakentaminen, historiallisen perinnön vaaliminen ja luontoelämysten varmistaminen yhä useammille. Ympäristön pitää olla ehjä ja siisti ja luonnon ilmiöt pitää voida kokea myös kaupungin keskustassa. Kunnan sijaintia vesistöjen lähellä tulee hyödyntää enemmän, Lundkvist luetteli.

Kent Lidman