Uutinen 30.01.2023 Kent Lidman
-Saimme 106 erilaista kestävän yhteistyön ideaa Bodenissa toukokuussa pidettyyn Pohjoiskalottikonferenssiin, kertoi Ruotsin Föreningen Nordenin toiminnanjohtaja Emelie Dahlström-Ravn Haaparannan Norden-konferenssissa.

Olemme aikaisemmin kertoneet, että Emelie Dahlström-Ravn veti Pohjoinen näkökulma (Nordperspektiv) hanketta, jossa Pohjoiskalotin asukkailta pyydettiin ehdotuksia siitä, millä tavoin aluetta ja rajat ylittävää yhteistyötä voisi kehittää. Ehdotuksen sai lähettää tekstinä, kuvana, musiikin tai jossakin muussa muodossa.

Pohjoiskalottikonferenssissa liikkuvuutta, kuljetuksia ja rajaesteitä käsitellyt työryhmä ehdotti seuraavaa: ”Pohjoiskalotti tarvitsee tehokkaita kuljetuksia, jotka lyhentävät matkustusaikaa, mahdollistavat työssäkäyntimatkat paikkakuntien välillä, ja tällä tavalla varmistavat alueen osaavan työvoiman ja asuntojen saannin.”

Suomalainen Aino K. lähetti ehdotuksena taideteoksen, jossa oli seuraava teksti: ”..tarvitsemme ilmastotoimenpiteitä, joilla estetään jäätiköiden ja ikiroudan sulaminen sekä torjutaan niitä laajamittaisia ympäristötuhoja, joita sulamisesta aiheutuu.”

Kolme sitoumusta

Bodenin Pohjoiskalottikonferenssin tuloksena Norrbottenin Föreningen Norden sitoutui seuraaviin kolmeen asiaan:

  • Se toteuttaa paikallisyhdistysten kanssa työpajoja Pohjoiskalotin kestävyyden eri ulottuvuuksista. Niissä käsitellään liikkuvuutta, kuljetuksia ja rajaesteitä, ihmisiä, luontoa ja yhteiskunnan muutosta, rauhaa ja turvallisuutta sekä kieli- ja kulttuuriyhteisöllisyyttä.
  • Se järjestää rajat ylittävän rahoitustyöpajan, joka tähtää kansalaisten välisen tiedonvaihdon käynnistämiseen horisontaalisista yhteistyörakenteista. Tämä tarkoittaa rakenteita, jotka vastaavat Norjan, Ruotsin ja Suomen valtioiden välisestä, rajat ylittävästä yhteiskunnan kehittämisestä.
  • Se kerää hyviä esimerkkejä rajat ylittävistä yhteiskunnan palveluista, joita voidaan tarjota suuremmalle kohderyhmälle ja levittää laajemmin muille maantieteellisille alueille.

Pohjoinen näkökulma

Kevään Pohjoiskalottikonferenssin jälkeen Ruotsin Föreningen Norden on alkanut julkaista ”Pohjoinen näkökulma” lehteä.

-Se on vuosittain ilmestyvä julkaisu, joka käsittelee jotakin Pohjolan ajankohtaista yhteiskuntakysymystä. Se sisältää näkökulmia, haastatteluja ja syventävää tietoa. Se esittelee kansalaisten tekemiä panostuksia, Pohjola-barometrin, suosituksia ja toimenpiteitä, Dahlström-Ravn kertoi.

Tulevaisuus kuuluu nuorille

Haaparannan tapahtumassa esiteltiin julkaisun ensimmäinen numero, joka toteaa, että Pohjolan tulevaisuus kuuluu nuorille.

-Nykyisin joka kolmannella ruotsalaisella on perhesiteiden kautta läheinen suhde johonkin toiseen Pohjoismaahan, Dahlström-Ravn totesi.

Nuorisopaneeli

Föreningen Norden esitti lähitulevaisuutta varten kolmea toimenpidettä:

  • Asetetaan nuorisopaneeli, jonka teemoina ovat nuorten osallisuus ja liikkuvuus. Ryhmän kokoonpanon tulee edustaa mahdollisimman laajaa näkökulmaa.
  • Toteutetaan kaksi ideatyöpajaa, joilla syvennetään ymmärrystä ja niitä kehittämistarpeita, joita nuorten osallistamiseen ja liikkuvuuteen liittyy Pohjolassa. Ideapajat toteutetaan Haaparannalla ja Helsingissä.
  • Käynnistetään kehittämistoimia näiden kahden ideapajan esiin nostamien asioiden pohjalta.

Kent Lidman