2021, Uutinen 24.11.2021 Paula Mikkola
Ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden kriisi sekä kysymys vieraslajeista Pohjoiskalotilla ovat muutamia tämänhetkisiä ja tulevaisuuden haasteita Pohjoiskalotin ympäristöneuvostolle. Timo Jokelainen Lapin ELY-keskuksesta esitteli ympäristöneuvoston toimintaa Pohjoiskalotin neuvoston kokouksessa Helsingissä.

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on Pohjoiskalotin neuvoston alaisuudessa toimiva teemaryhmä, joka koordinoi Pohjoiskalotin ympäristö- ja luonnonsuojelukysymyksiä. Sen jäseninä ovat alueiden eri ympäristöviranomaiset. Ryhmän tarkoituksena on toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä pohjoismaista visiota maailman kestävimmästä ja integroiduimmasta alueesta.

Ympäristöneuvoston visiona on vihreä ja kestävä Pohjoiskalotti.

-Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on aktiivinen verkosto, joka jakaa yhteisiä kokemuksia, tekee suosituksia ympäristöyhteistyöstä rajan yli ja on mukana kehittämässä uusia, laajempia ympäristöhankkeita, joille etsitään rahoitusta eri tahoilta, Timo Jokelainen kertoi. 

Kolme temaattista painopistettä

Ympäristöneuvosto haluaa käydä keskustelua kansainvälisistä ympäristöhaasteista Pohjoiskalotilla ja sisällyttää siihen myös Barentsin, Euroopan ja Arktisen alueen näkökulmat.

Ympäristöneuvoston toiminta keskittyy kolmeen teemaan.

-Ensinnäkin rakennamme aktiivisia verkostoja ympäristökysymyksissä. Järjestämme säännöllisiä kokouksia ja keskustelemme säädösten harmonisoinnista, Jokelainen selitti.

Yhteistyöalusta

Toinen teema on kumppanuuksien luominen kokemusten ja tiedonvaihtoa varten. Myös uusia ympäristöaloitteita ja kehitystä tuetaan.

-Missä asioissa tarvitsemme yhteistyötä? Yhdessä toimiminen lisää ympäristökysymysten ymmärtämistä. Neuvosto toimii ympäristöyhteistyön alustana Pohjoiskalotilla, Jokelainen totesi.

Ympäristöhaasteiden tunnistaminen

Kolmas tärkeä teema on tunnistaa ja viestittää niistä kestävän kehityksen haasteista, joita Pohjoiskalotin ympäristösektorilla on.

-Rakennamme osaamispankin, joka auttaa vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Kerromme siitä konferensseissa, viestimissä ja muiden käytössä olevien kanavien kautta, Jokelainen kertoi.

Interreg-rahaa

Kokouksen puheenjohtaja Mika Riipi korosti yhteistyön tärkeyttä ympäristökysymyksissä.

-Vihreä siirtymä on pohjoisessa tärkeä. Meidän pitää tehdä yhteistyötä esimerkiksi kaivosteollisuuden, saamelaisten ja matkailun kanssa, koska paineita tulee niille monelta suunnalta, hän sanoi.

-Uudessa Interreg Aurora –ohjelmassa tulee olemaan rahaa ympäristöhankkeille. Suunnittelemme ensimmäisen hakukierroksen avaamista maalis-huhtikuussa. Olette tervetulleita jättämään hakemuksia ohjelmaan, sanoi Interreg-ohjelmasta vastaava Iiris Mäntyranta Norrbottenin lääninhallituksesta.

Venäjä ei ole mukana

-Ovatko venäläiset mukana Pohjoiskalotin ympäristöyhteistyössä? Meillä käydään keskustelua rajajokien ja Atlantin kalojen laadusta, johon Venäjäkin vaikuttaa, sanoi Storfjordin kunnan Willy Örnebakk.

-Pyrimme aina tekemään venäläisten kanssa yhteistyötä sellaisissa kysymyksissä, jotka ovat selkeitä ja ulottuvat rajan yli, mutta he eivät ole Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston jäseniä, Timo Jokelainen vastasi.

 

Kent Lidman