23.12.2022 Kent Lidman
-Ilmastonmuutos liittyy vahvasti työhömme. Nyt on tärkeää tarkastella, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöömme ja täällä asuviin ihmisiin. Näin sanoi Lapin ELY-keskuksesta Timo Jokelainen, joka toimii Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston puheenjohtajana ja osallistui Pohjoiskalotin neuvoston syyskokoukseen Bodössä

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on Pohjoiskalotin neuvoston alaisuudessa toimiva teemaryhmä, jonka jäsenet edustavat maakuntien ympäristö- ja luonnonsuojeluviranomaisia. Ympäristöneuvosto toteuttaa omaa 2020+ strategiaansa ja pohjoismaista 2030 visiota maailman kestävimmästä ja yhtenäisimmästä alueesta.

Aktiivinen verkosto

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on aktiivinen verkosto, jossa jaetaan ympäristötyön kokemuksia Pohjoiskalotin kolmen maan välillä. Ympäristöneuvoston toiminnan kautta edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden alueellista toteutumista.

-Keskustelemme yhteisistä haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta, biologisen monimuotoisuuden kriisistä ja vieraslajien leviämisestä Pohjoiskalotilla. Kokouksissa osallistujat kuulevat, mitkä ympäristöasiat ovat kullakin alueella ajankohtaisia, jakavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan, Jokelainen selitti.

Vuoden 2022 aikana Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on pitänyt kolme kokousta, joista yksi toteutui kasvokkain. Lisäksi on oltu mukana eri hankkeissa ja ympäristöä koskevissa seminaareissa eri puolella Pohjoiskalottia.

Meren roskaantuminen

Ensi vuoden aikana ympäristöneuvosto suunnittele kokoontumista Tukholmaan. Sen lisäksi tarkoitus on toteuttaa kolme omaa hanketta.

-Yksi niistä käsittelee meren roskaantumista ja mikromuovien kertymistä sekä veden laatua. Se on uusi hanke, joka toteutetaan yhdessä Troms-Finnmarkin ja Nordlannin kanssa, Jokelainen kertoi.

Pohjoiskalotin pedot

Toinen hanke käsittelee Ruotsin, Norjan ja Suomen petoelämiä. Se käynnistyi jo 2022 ja jatkuu vuoden 2023 aikana Troms-Finnmarkin maakunnan johdolla.

-Kolmas hanke on myös uusi ja se käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia rajavesistöjen jääpeitteen laatuun. Se toteutetaan Lapin ELY:n johdolla, Jokelainen sanoi.

Tärkeää työtä

Pohjoiskalotin neuvoston vuosittainen tuki ympäristöyhteistyölle on tärkeää. Viranomaiset pystyvät sen turvin keskustelemaan yhteisistä kysymyksistä sekä käynnistämään uusia yhteistyöprosesseja, joihin voidaan hakea muuta ulkoista rahoitusta.

-Pohjoiskalotin neuvosto voisi hyödyntää enemmän ympäristöneuvoston asiantuntemusta, kun se keskustelee uusista kehittämiskysymyksistä, Jokelainen totesi.

Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola korosti myös ympäristöneuvoston toiminnan merkitystä.

-Mikään muu pohjoismainen rajayhteistyöorganisaatio ei suoraan toimi rajat ylittävien ympäristökysymysten parissa sillä tavoin kuin Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto, hän kertoi.

Kent Lidman