2019, Uutinen 04.11.2019 Paula Mikkola
Mannerten välisten tavarankuljetuskäytävien suunnittelussa ja rakentamisessa on monia haasteita ratkaistavana. -Kaikki Pohjoiskalotin tulevaisuuden rautatiereitit näyttävät yhtyvän Torniossa. Ratalinjoja tulee Etelä-Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Venäjältä ja Aasiasta. Kaikki tiet eivät viekään Roomaan vaan Tornioon. Tornio-Haaparannasta tulee tärkeä mannerten välisten tavarankuljetusreittien solmukohta, kertoi Norjan Transportutveckling AS:n johtaja Stig Nerdal On the Border tapahtumassa

Mitä kansainväliset kuljetuskäytävät ovat?

-Ne kuljettavat yhden tavarayksikön koko matkan ovelta ovelle mantereelta toiselle. Matkaan voi sisältyä kaksi tai useampia kuljetusmuotoja. Ympäristönäkökulma on tärkeä asia maa- ja merikuljetuksissa, Nerdal sanoi.

Heikoin lenkki

Nerdal pitää tärkeänä, että kuljetukset toimivat koko matkalla.

-Kuljetusratkaisun toimivuuden määrittää sen heikoin lenkki. On täysin yhdentekevää, missä ketju pettää, sillä asiakas ei ole kuitenkaan tyytyväinen. Jokainen kuljetuksen osuus voi olla enemmän tai vähemmän monimutkainen ja ratkaistavia ongelmia voi tulla eteen missä tahansa kuljetusketjun osassa, Nerdal totesi.

Erilaiset raideleveydet

Yksi ratkaistava ongelma Torniossa on se, että Ruotsin ja Norjan rautateillä on erilainen raideleveys kuin Suomen ja Venäjän radoilla.

-Se voidaan ratkaista niin, että juna nostetaan toisille pyörille, junan telit vaihdetaan tai rakennetaan uusi rata. Ratkaisua pitää tarkastella suhteessa investoinneista syntyviin kustannuksiin, pidempiin kuljetusmatkoihin ja suurempaan riskiin, Nerdal kertoi.

Rekka vai juna?

Pitkät kuljetukset ovat kalliimpia ja vievät pidemmän ajan kuin lyhyet kuljetukset.

-Verrataan esimerkiksi pitkää, 1696 kilometrin kuljetusta Venäjän Petroskoista Kirgisian Bishkekiin. Junaan voidaan lastata 112 konttia kerralla, mutta tarvitaan paljon useampia rekkoja kuljettamiseen, jos kuhunkin niistä voidaan lastata vain 6 konttia. Se on kalliimpaa ja kuljettaminen vie useiden rajatarkastusten takia enemmän aikaa. Tuolla osuudella samanlaisen rahtimäärän kuljettaminen tulee 1219 prosenttia kalliimmaksi rekoilla kuin junalla, Nerdal sanoi.

Kapasiteetin laajentaminen

Mitä pitäisi tehdä, jos Tornio-Haaparannasta aiotaan kehittää kansainvälisten tavarankuljetusten solmukohta?

-Pitää rakentaa lisää kapasiteettia, jossa on lisää tilaa ja tehokkaammin toimiva tavaroiden käsittely, Nerdal sanoi.