2018, Uutinen 28.06.2018 Paula Mikkola
-Yritykselle, joka aikoo myydä tuotteitaan toisen maan markkinoilla, on eduksi käyttää kohdemaan huolitsijaa. Siitä on apua vientiä ja tuontia koskevien sääntöjen tuntemisessa ja noudattamisessa. Tämä oli Bodö-Junkerdalenin tullialueen osastopäällikkö Einar Bödker näkemys, kun hän Mo i Ranan seminaarissa kertoi tavaroiden ja palveluiden vienti- ja tuontisäännöistä.

Ruotsin ja Norjan tullisäännöt ovat erilaiset.

-On tärkeä huomata, että kyse on EU-rajasta. Tullimaksut ovat samanlaiset koko EU:n alueella Ruotsiin saavuttaessa, mutta ne ovat erilaiset kuin Norjassa, joka on EU:n ulkopuolinen maa, Bödker korosti.

Viejällä on vastuu

Sääntöjen noudattamisesta vastaa se, joka vie tuotteen toiseen maahan.-Viennissä pitää noudattaa sen maan sääntöjä, jossa yritys toimii. Tuonnissa noudatetaan sen maan sääntöjä, johon tuote myydään. Ne tuotteet, jotka viedään rajan yli, pitää aina tullata. Tätä varten on olemassa erilaisia lomakkeita. Norjan tullin käytössä on TVINN sähköinen järjestelmä. Lisäksi on ATA-carnet tulliasiakirja tuotteille, jotka ensin lähtevät Norjasta ja sitten tuodaan sinne takaisin. Tämä koskee esimerkiksi ulkomailla käytettäviä työkoneita, jotka urakan jälkeen palaavat Norjaan, Bödker kertoi.

Hän kehottaa kaikkia viennin ja tuonnin parissa työskenteleviä tutustumaan sääntöihin, jotka löytyvät Norjan (www.toll.no) ja Ruotsin tullien (www.tullverket.se/företag) nettisivuilta.

Neljä verosäännöstöä

Yrityksiä koskevat vero- ja rekisteröintisäännöt ovat myös erilaisia Norjassa ja Ruotsissa, kertoi Ruotsin verohallinnon Karlstadin ulkomaankonttorin Simone Johansson.  

Yrityksen pitää noudattaa neljää eri säännöstöä, jotka koskevat

-väestörekisteriä,

-tuloverotusta,

-sosiaaliturvamaksuja,

-arvonlisäverokäytäntöjä.

-Jokainen säännöstö toimii itsenäisesti erillään eivätkä ne liity toisiinsa. Tämä on tärkeä muistaa. Jos on toiminut yhden säännöstön mukaan, niin tiedot eivät seuraa toimijan mukana toiseen säännöstöön vaan siellä pitää tehdä samat asiat uudelleen, Johansson kertoi.

Eri sääntöjä

Sosiaaliturvamaksut eroavat täysin toisistaan Norjan ja Ruotsin välillä.

-Norjassa valtio hoitaa nämä, kun taas Ruotsissa vastuu maksuista on kokonaan työnantajalla, Johansson sanoi.

Tuloveroja koskevat säännöt eroavat sen mukaan, missä maassa työsuhde on ja onko ulkomaisella yrityksellä kiinteää toimipaikkaa toisessa maassa.

-Rajatyöntekijöitä koskevat erityissäännöt, jos asuu rajakunnassa ja käy töissä toisessa maassa, Johansson kertoi.

Uutisissamme on jo aikaisemmin kerrottu rajatyöntekijöiden säännöistä.

Verosääntöjä koskevista asioista löytyy lisää tietoa Ruotsin verohallinnon nettisivuilta www.skatteverket.se