2018 17.01.2018 Paula Mikkola
Asiantuntijapaneelin mielestä peruspalveluiden varmistaminen, kylmien olosuhteiden erityisosaaminen, innovaatiot, ilmastotavoitteisiin sitoutuminen, koulutuksen saatavuus, sosiaalinen ja pk-yrittäjyys ovat tärkeitä arktisen alueen kehittämisessä.

Meidän pitää kehittää arktista aluetta niin, että varmistamme sen, että myös tuleva sukupolvi voi asua täällä. Tätä vaati suomalainen kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk) Arctic Spirit konferenssin osiossa, jonka teemana oli ”minkälaista taloudellista kehitystä arktisilla alueilla tarvitaan”. 

Katri Kulmuni totesi, että arktisella alueella asuvat 4 miljoonaa ihmistä tarvitsevat myös peruspalveluita, kuten kouluja, asuntoja ikääntyville ja muuta sellaista. 

-Yksi alue, jota voidaan menestyksellisesti kehittää, on kylmän ilmaston tekniikka. On kehitettävä esimerkiksi kylmiin olosuhteisiin sopivia autoja ja teitä, hän sanoi. 

Ilmastokysymys

Suomen WWF:n pääsihteeri Liisa Rothweder totesi, että ilmastokysymys on tärkeä niin arktisella alueella kuin kaikilla muillakin maapallon alueilla. 

-On tärkeää, että päätämme minkälaista talouskehitystä haluamme arktiselle alueelle ilmaston näkökulmasta, hän sanoi. 

Koulutuksen merkitys 

Arktisten talousneuvoston jäsen Tero Vauraste oli sitä mieltä, etteivät YK:n ilmastotavoitteet ole missään määrin ristiriidassa arktisen alueen talous- ja yritystoiminnan kehittämisen kanssa. 

-Koulutus on tärkeää arktisen alueen talouskehityksen kannalta. Monilla arktisilla alueilla on korkea työttömyys ja yhtenä syynä siihen on koulutuksen puute. Tarvitaan innovatiivista teollisuutta ja enemmän yhteistyötä arktisella alueella yritysten ja tutkijoiden välillä. Tarvitaan veronmaksajia, jotta meillä on varaa julkisiin palveluihin arktisilla seuduilla, Vauraste sanoi. 

Hulluja ideoita 

Kanadan Yukon Research Centering Stephen Mooney toivoi lisää hulluja ideoita arktisen alueen kehittämiseen. 

-Ruohonjuuritason pitää olla toiminnan keskiössä. Sosiaalisella yrittäjyydellä on arktisella alueella loistava tulevaisuus. Tarvitaan uusia, innovatiivisia ideoita ja teknologian kehittämistä arktisen alueen pienissä kunnissa, Mooney sanoi. 

_Emme ole vielä pilanneet Arktista. Vielä on aikaa pelastaa arktiset alueet ja saada taloudellinen kehitys käyntiin. Tässä yhteydessä koulutus on erittäin tärkeää, samoin kuin vastuullinen ja kestävä kulutus, Liisa Rothweder totesi. 

Pieniä yrityksiä

Katri Kulmuni uskoo, että pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kannattaa panostaa arktisilla alueilla. 

-Muutkin kuin suuryritykset investoivat. Uskon myös pienimuotoiseen toimintaan, Kulmuni sanoi.