2021, Uutinen 10.02.2021 Paula Mikkola
-Folkverkstan (kansanverstas) on kestävän toiminnan kohtaamispaikka. Siellä voi korjata tavaroitaan ja seurustella muiden kanssa. Näin kertoo Folkverkstan Interreg-hankkeen päävetäjä Jan Kemi.

Viime vuoden helmikuussa käynnistynyttä hanketta toteuttavat Föreningen Norden Norrbotten ja Suomen Pohjola-Norden. Hanke kestää vuoden 2022 syyskuun loppuun saakka. Sen budjetti on yli 670 000 euroa, johon Interreg Pohjoisen tukea on saatu yli 440 000 euroa. Pohjoiskalotin neuvosto tukee hanketta 10 000 eurolla. Muita rahoittajia ovat Region Norrbotten, Lapin liitto sekä Luulajan, Bodenin, Haaparannan kunnat ja Oulun kaupunki.

Esiselvitys

Vuonna 2019 tehtiin hanketta varten esiselvitys.

-Hankkeesta on keskusteltu pitkään, jo vuodesta 2015 lähtien. Kyse on siitä, miten käytössä olevat materiaalit hyödynnetään, otetaan uusiokäyttöön ja käytetään säästeliäästi. Näin päästään hieman eroon siitä kertakäyttöasenteesta, joka nyt yhteiskunnassa on yleistä, kertoo hankkeen osavetäjä Pia Jägstrand.

Hankkeeseen osallistuvissa kunnissa on suomalaisia ja ruotsalaisia osavetäjiä.

-Keskustelimme myös Norjan Altan Kulttuuriyhdistyksen kanssa, mutta he eivät lähteneet mukaan. Hankkeen tulokset tulevat varmasti hyödyttämään myös heitä, Jan Kemi toteaa.

Uusiokäytön ohjekirja

Folkverkstanin päätavoite on kehittää käytännön malli arkipäivän tavaroiden korjaamiseen. Niitä voivat olla polkupyörät, kodinkoneet, kengät, vaatteet, elektroniikka ja muut tavarat.

-Haluamme koota opaskirjan, mallin, miten näitä tavaroita uusiokäytetään ja korjataan. Näin lisäämme osaltaan kierrätystä. Perustamme kokeiluverstaita mukana oleviin kuntiin, Kemi kertoo.

Lisää tietoa kestävyydestä

Toinen tavoite on luoda malli, jolla lisätään tietoa kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä ja korjaamisesta.

-Kyse on eräänlaisesta kansanvalistuksesta, jolla kasvatetaan ihmisiä tietoisemmiksi kestävyyden ja uusiokäytön merkityksestä, Jägstrand täydentää.

Avaa verstaita

Hanke avaa vaiheittain verstaita, joihin kansalaiset kutsutaan tutustumaan.

-Ensimmäiset tilaisuudet järjestettiin viime syksynä. Tavaroiden korjaamisen lisäksi verstaat tarjoavat sosiaalisen, kestävyysasioiden kohtaamispaikan, Jägstrand kertoo.

Verstaat perustetaan yhdessä julkisen sektorin kanssa.

-Toisaalta mukana ovat hankkeen neljä kuntaa ja toisaalta Norrbottenin ja Pohjois-Suomen alueet. Rakennamme myös yhteistyömallin elinkeinoelämän mukaan saamiseksi

Pohjoiskalotilla, Kemi sanoo.

Kiertotaloutta

Pidemmällä tähtäimellä Folkverkstan antaa virikkeitä ja lisää tietoisuutta kiertotaloudesta eli siitä, miten huoltaa ja käyttää uudelleen olemassa olevia materiaaleja. Parantunut kestävyys on tärkeä teema myös Pohjoiskalotin neuvoston toimintaohjelmassa. Se sisältyy YK:n Agenda 2030:een, jossa jäsenmaat ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön hyviä kulutusmalleja kotitalouksissa ja laajemmin yhteiskunnassa.   

Kansanverstaiden rakentaminen

-Meidän tavoitteinamme on, että hankkeen päättyessä vuonna 2022 meillä on valmis ohjekirja tällaisten kansanverstaiden toiminnalle ja että Pohjoiskalotin kunnat hyödyntävät niitä mahdollisuuksia, joita tähän sisältyy, Jan Kemi kertoo.