2020, Uutinen 19.11.2020 Paula Mikkola
-Norjankielen taito on yleensä vaatimuksena sille, että Norjasta saa töitä. Pohjois-Norjasta työn saaminen sisältää myös muita haasteita, kertoi Altassa toimiva EURES-työnvälittäjä Carolien Vandersmissen esityksessään Academic North tilaisuudessa. Esityksen otsikkona oli ”Miten löytää töitä pohjoisesta?”

Vandersmissenin näkemys on, että työmarkkinat ovat pohjoisessa jossain määrin erilaiset kuin Etelä-Norjassa.

-Pohjois-Norjassa töiden saaminen on haasteellista. Vapaita työpaikkoja on vähemmän, mutta niihin on myös vähemmän hakijoita. Norjankielen taidon lisäksi monet työnantajat pitävät myös työssäkäyntialueen paikallistuntemusta tärkeänä, hän sanoi.

Läheistä yhteistyötä

Oulussa toimiva EURES-neuvoja Tina Sundqvist nosti esiin EURES-työnvälittäjien tiiviin yhteistyön Pohjoiskalotilla. 

-EURES-portaalista löytyy tärkeää tietoa, joka koskee työn hakemista toisesta maasta. Työnvälittäjillä on läheinen yhteistyö rajojen yli. He ovat mukana myös erilaisissa yhteistyöhankkeissa ja vaihtavat kokemuksia, hän kertoi.

Kielitaito

Oulun koulutuskuntayhtymä OSAO:n Miia Narkaus pyrkii auttamaan ihmisiä töiden löytämisessä pohjoisen alueelta. Hän toimii muun muassa Arbeta Tillsammans hankkeessa (tästä kerrottu muissa artikkeleissa).

-Suomessakin kielen osaaminen on tärkeää ja työnhakijalle selkeä etu, jos osaa puhua suomea. Työpaikan löytäminen pitkäaikaistyöttömille voi olla kuitenkin vaikeaa, hän sanoi.

Oulun yliopiston Outi Tolosen mielestä opiskelijat ovat avoimempia kuin muut ulkomailla työskentelemisen vaihtoehdolle.

-Meillä on paljon ulkomaisia opiskelijoita ja monet suomalaiset opiskelijat ovat töissä ulkomailla, hän kertoi.

Elävä maaseutu

Miksi rajat ylittävät vapaat työmarkkinat ovat niin tärkeät?

-On tärkeää pitää pohjoisen maaseutu ja kaupungit elävinä. Tällä hetkellä jo 70 prosenttia pohjoisen asukkaista asuu kaupungeissa ja meidän pitää huolehtia, että pohjoiselta maaseudultakin löytyy töitä. Näillä alueilla monessa asiassa toimitaan yli rajojen, Narkaus totesi.

-Pohjoisessa työskentely edellyttää, että voi tehdä töitä rajat ylittävästi. Esimerkiksi terveydenhoidossa pitää saada valita, missä maassa haluaa käydä töissä. Eri maissa on erilaiset toimintakulttuuritkin, Tolonen kertoi.   

-Meidän pitää täällä pohjoisessa tehdä yhteistyötä. EURES-organisaatio on rajat ylittävä ja yritykset toimivat usein yli rajojen. Töitä etsivän pitää ajatella alueiden rajat ylittävästi eikä ainoastaan keskittyä paikalliseen tarjontaan, Vandersmissen sanoi.

Työllistymisen haasteita

Mitkä ovat suurimmat haasteet löytää töitä pohjoisen alueilla?

-Pohjoisessa on suuri pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Meidän pitää tarjota koulutusta, joka tuottaa yritysten tarvitsemaa osaamista. Tästä syystä koulujen ja yritysten välinen yhteistyö on tärkeää, Narkaus totesi.

Hän kertoi, että uudelle paikkakunnalle hakeutuvilla voi olla hankaluuksia löytää asuntoja.

-Meidän pitää rakentaa lisää asuntoja ja sosiaalipalveluita pohjoisen alueilla. Siinäkin rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen, Narkaus sanoi.

Muuttaminen on iso askel

Outi Tolosen mielestä ulkomaille muutto ja sieltä työn etsiminen ovat isoja askeleita.

-Tässä nousee jälleen esiin kielitaitovaatimuksen merkitys työpaikan saamiselle toisesta maasta.

-Muuttajalla on usein myös vastuu mukana seuraavasta perheestä. Silloin pitäisi mukana muuttavalle puolisollekin olla töitä, lapsille hoitopaikka ja koulu. Toiseen maahan muuttamisesta koituu kokonainen haasteiden paketti, Vandersmissen totesi.

Pohjoinen houkuttelee

Mikä pohjoisessa työskentelyssä houkuttelee tai toimii hidasteena?

-Luonto on tärkeä pohjoisessa asuville. Pohjoisessa työskentely on hyödyllinen kokemus, jos sen jälkeen hakeutuu etelän työmarkkinoille. Pohjoisen ihmiset ovat luotettavia, solidaarisia ja pitävät huolta kanssaihmisistä, jos tulee uutena jollekin paikkakunnalle, Outi Tolonen kertoi.

-Auringottomuus ja talven pimeys ovat varmasti ongelmia. Luonto on monia houkutteleva tekijä. Ihmiselle avautuu elämiseen uusia näköaloja, jos muuttaa alueille, joihin ei ole tottunut. Pohjoisessa asuntojen hinnat ovat yleensä edullisempia kuin etelässä, paitsi isommilla paikkakunnilla kuten Tromssassa, Vandersmissen totesi.

-Täällä pohjoisessa olemme keskellä pohjoismaista ilmapiiriä. Täällä on erinomaiset mahdollisuudet hiihtää talvella ja vaeltaa kesällä. Ihmiset tuntevat toisensa ja auttavat toisiaan, Narkaus sanoi.