Uutinen 08.03.2023 Kent Lidman
-Kiertotalous on kasvava toimiala, joka tarjoaa myös pohjoisessa suuria liiketoimintamahdollisuuksia. Jätteet vaikuttavat suoraan arkielämäämme ja jos niistä ei huolehdita, ne vahingoittava luontoamme. Näin totesi Karelia CBC ohjelmavastaava Henna-Mari Laurila Oulun tapahtumassa. Hän puhui otsikolla ”Kiertotalous ja jätehuolto arktisella alueella”. 

Laurila kertoi hankkeista, joissa jätteitä on kierrätetty tai muunneltu eri tavoin. Karelia ja Kolarctic CBC ohjelmissa on toteutettu kuusi hanketta, jotka suoraan käsittelevät kierrätystä. Niissä on ollut mukana 29 toimijaa ja hankkeiden kokonaisbudjetti on ollut 5,5 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi on toteutettu useita muita hankkeita, joihin on sisältynyt jätteisiin, niiden käsittelyyn tai kiertotalouteen liittyviä toimenpiteitä.

Kiertotalous

Kierrätystä ja kiertotaloutta voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

-Yksi keino on kehittää kierrätystä rakennusalalla. Toinen keino on kierrätyksen kaupallinen hyödyntäminen. Myös maaseudun jätehuollon rakentaminen ja uuden jätehuoltotekniikan kehittäminen kuuluvat näihin, Laurila luetteli.

Kaivosjätteet

Yksi hanke osoittaa, miten kaivosjätettä voidaan hyödyntää ja käsitellä niin, että sille löytyy uusi käyttökohde. Jätehuollon kehittäminen voi myös yhdistää alueen asukkaita, niin kuin Karjalassa toteutettu hanke teki. Jätteestä voidaan tehdä joku uusi hyödyke, jonka käyttöön investoidaan. Se voi kannustaa tutkimustoimintaan ja innovointiin, jotka muuttavat tulevaisuutta.

Kaivostoiminnan jätehanke osoitti, että kaivoksissa syntyvien jätteiden kierrätykselle on mahdollisuuksia. Kaivostoiminnasta syntyvät jäte vastaa Suomessa noin kolmea neljäsosaa kaikesta teollisuusjätteestä.

-Kaivokset voivat olla ympäristöriski, jos niiden jätettä ei hyödynnetä, Laurila sanoi.

Useita hankkeita

Muita Oulun konferenssissa esiteltyjä kiertotalouden ja jätehuollon hankkeita olivat seuraavat:

WasteLess Karelia: Hankkeessa rakennettiin jätteille keräys- ja lajittelupisteitä Karjalan alueen kyliin. Hanke voitti Arctic Awards kilpailun 2022 ja kerroimme siitä aikaisemmassa artikkelissa.

SUSWAM-kestävää jätteiden käsittelyä Karjalassa ja Kainuussa: Haitallisten jätteiden käsittelytarve vähenee ja uutta jätehuoltojärjestelmää rakennetaan Kainuun ja Karjalan alueilla.

GRUDE-vihreä maaseututalous: Hanke on kerännyt, jalostanut ja jakanut tietoa vihreästä taloudesta ja resurssitehokkuudesta, joilla luodaan kestäviä arktisia yhteisöjä. Tästäkin kerroimme aikaisemmassa uutisessa.

De-Concrete: Hanke kohdistuu suurten sementtijätemäärien käsittelyyn, etsii sen uudelleenkäyttöön teknisiä ratkaisuja ja tutkii kierrätyksen liiketaloudellisia edellytyksiä.

SYMBIOMA-hanke pyrkii lisäämään kiertotalouden periaatteiden soveltamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, liiketalous- ja ympäristöinnovaatioiden kehittämistä maaseudun yrityksiä varten.

Kent Lidman