Uutinen 17.06.2024 Kent Lidman
Suomen uudessa hallitusohjelmassa mainitaan kiinteä yhteys Merenkurkun yli. Muuttunut maailmanpoliittinen tilanne sekä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ovat tehneet asiasta entistä ajankohtaisemman. Tämän kertoi Merenkurkun neuvoston Sarah Väre avatessaan Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan vuosiseminaarin Vaasassa. Tapahtuman otsikkona oli ”Elinvoimainen Pohjola”.

Seminaariin osallistui viitisenkymmentä henkilöä eri puolilta Pohjolaa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Pohjoiskalotin neuvoston, Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Ruotsin ulkoministeriön kanssa. Tapahtumassa käsiteltiin neljää aihetta: Viranomaisten vinkkejä yritystoiminnan aloittamiseen / laajentamiseen toiseen Pohjoismaahan; Kansainvälistymispalveluita Ruotsin tai Norjan markkinoille laajentavien yritysten apuna; Mistä saadaan työvoimaa; sekä miten Visio 2030 voidaan yhdessä saavuttaa.

Perustettu 1972

Merenkurkun neuvosto perustettiin vuonna 1972 ja se on Suomen kolmen Pohjanmaan maakunnan sekä Ruotsin Västerbottenin ja Västernorrlannin maakunnan raja-alueiden pohjoismainen yhteistyöfoorumi. Niistä muodostuu yhdessä lähes miljoonan asukkaan toiminta-alue Merenkurkun neuvostolle.

Merenkurkun neuvostoon kuuluu 36 jäsentä. Neuvosto tekee alueellista yhteistyötä rajaesteiden poistamiseksi ja vähentämiseksi, alueen näkyvyyden lisäämiseksi kansallisella ja Euroopan tasolla sekä toimii alueen kehittämiseksi aktiivisesti monissa eurooppalaisissa verkostoissa.

-Olemme toteuttaneet yli 130 alueellista rajat ylittävää hanketta 50-vuotisen toimintamme aikana, Väre kertoi.

Neljä isoa hanketta

Merenkurkun neuvoston EAYY:llä (eurooppalaisen alueyhteistyön yhteisö) on meneillään neljä isoa hanketta. Niihin kuuluu Bothnian Coastal Route, joka tekee tunnetuksi Merenkurkun ja Perämeren pohjukan rantareittiä houkuttelevana matkustustienä ulkomaalaisille kävijöille.

Bothnia Green Energy – hankkeella kehitetään rajat ylittävää yhteistyötä ja investointeja kestäviin energiaratkaisuihin Merenkurkun maantieteellisellä alueella.  

FAIR 2 hanke korostaa kestävien alueellisten lentoyhteyksien merkitystä ja lisää niiden kysyntää, esimerkiksi sähköistä lentoliikennettä käynnistämällä.

New North – Pohjolan pohjoisten osien liikennejärjestelmien tarkastelu muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Kyse on esimerkiksi uusien, tulevaisuuden kuljetusketjujen kehittämisestä, huoltovarmuudesta, sähköisestä lentoliikenteestä ja vihreistä kuljetuskäytävistä.

Kiinteä yhteys Merenkurkun yli

Tärkeä kysymys, josta on jo pitkään keskusteltu ja joka on nyt uudelleen noussut ajankohtaiseksi, on kiinteä yhteys Uumajan ja Vaasan välille Merenkurkun yli. Puhutaan on yhdistetystä silta- ja tunneliyhteydestä.

Asia on noussut esiin muun muassa siksi, että se on kirjattu Suomen hallitusohjelmaan jo vuonna 2023. Uusi maailmanpoliittinen tilanne sekä Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyydet ovat lisänneet kiinnostusta. Korkeat sotilasviranomaiset ovat puheissaan korostaneet itä-länsiyhteyksien parantamisen tärkeyttä.

Liikennevirasto selvittää

-Suomen hallitus on antanut Liikenneviraston tehtäväksi selvittää, mitä Merenkurkun yhteys merkitsisi. Varautumisen kannalta se parantaisi sotilaallista liikkuvuutta ja kohentaisi huoltovarmuutta. Yhteys olisi myös tärkeä, jos pääsy Etelä-Suomen satamiin estyy, Väre sanoi.

Yhteistyön vaikutuksia

Se yhdistäisi Merenkurkun alueen elinkeinotoiminnan ja työmarkkinat. Kuljetusten kustannukset alenisivat, kilpailukyky vahvistuisi ja yhteistyö lisääntyisi tutkimuksen, koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla. Suomen ja Ruotsin energiaverkot kytkeytyisivät yhteen ja varmistaisivat energiahuollon.

Rahoitus

Vielä on selvittämättä, kuinka paljon kiinteä yhteys tulisi maksamaan.

-Rahoittajina voisivat olla julkiset ja yksityiset toimijat. Asiaa täytyy tutkia, Sarah Väre totesi.

Kent Lidman