2020, Uutinen 21.05.2020 Paula Mikkola
-Olipa roolisi mikä tahansa, menossa oleva koronaepidemia vaikuttaa sinuun. Se tuntuu kaikessa yhdessä tekemisessä ja yhteistyössä ennen näkemättömällä tavalla. Siksi onkin hyvä, että Pohjoiskalotin neuvosto voi tällä tavalla kokoontua etänä, sanoi Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja, Norrbottenin alueneuvos Linda Frohm (M) toukokuun kokouksen aluksi.

Alun perin tarkoitus oli pitää Pohjoiskalotin neuvoston kaksipäiväinen kokous Luulajassa. Koronaepidemian myötä rajat suljettiin ja kokous pidettiin Skypen kautta, jolloin jäsenet olivat mukana kokouksessa kukin omasta maastaan.

Kokouksessa oli mukana kaksi uutta neuvoston jäsentä Norjasta: Linda Helén Haukland (KrF) on aluesuunnittelusta ja elinkeinoista vastaava maakunnanneuvos Nordlannista. Troms ja Finnmarkin maakuntaa edustaa maakuntaneuvoston puheenjohtaja Björn Inge Mo (Ap).

Korona tuo uusia rajaesteitä

Pohjoiskalotin neuvoston valmisteluryhmän puheenjohtaja Kenneth Sjaunja osallistui Region Norrbottenin tiloista Luulajassa ja Linda Frohm istui Kalixissa johtamassa puhetta. Neuvoston jäsenet osallistuivat omilta paikkakunniltaan ympäri Pohjoiskalottia.

-On hienoa, että voimme järjestää kokouksen tällä tavalla, Frohm totesi.

 

Pohjoiskalotin neuvosto päätti muun muassa laatia julkilausuman, joka kertoo miten koronaepidemia on vaikuttanut Pohjoiskalotin yhteistyöhön ja nostanut esiin uusia rajaesteitä. Julkilausuma on vielä valmisteilla. Kerromme toisessa artikkelissa korona-epidemian vaikutuksista rajaestetyöhön, esimerkiksi että yhteydenotot Pohjoiskalotin Rajaneuvontaan ovat lisääntyneet 400 prosenttia.

 

Uusien toimintaohjelmien laatiminen

Neuvoston asialistalla oli muun muassa vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelman vahvistaminen. Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston puheenjohtaja Eva Sundin kertoi heidän toiminnastaan ja tulevan ympäristöyhteistyön strategian valmistelusta. Näistä kerromme lisää tulevissa uutisissa.

 

Pohjoiskalotin neuvosto päätti myös asettaa työryhmän laatimaan neuvostolle uuden toimintaohjelman vuosille 2021-2024. Lisäksi seuraavaan marraskuun kokoukseen valmistellaan päätettäväksi Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan pitkäntähtäimen kehittämisstrategia. Kerromme näistäkin tarkemmin uutisissa lähiaikoina.