2020, Uutinen 08.09.2020 Paula Mikkola
-Selvitämme ammattitaitotarpeita Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa sekä sen pohjalta suunnittelemme, räätälöimme ja toteutamme täydentäviä koulutuksia. Näin kertoo Pernilla Tingvall Luulajan yliopistosta (LTU), joka toimii osatoteuttajana Arbeta Tillsammans –hankkeessa.

Niin kuin edellisestä hankkeesta kertoneesta artikkelista kävi ilmi, kyse on Suomen ja Ruotsin välisestä Interreg-projektista, jolla parannetaan työmarkkinatoimijoiden tietoja rajat ylittävän työvoiman liikkuvuuden mahdollisuuksista. Pohjoiskalotin neuvosto osallistuu myös hankkeen toteuttamiseen. 

Osaamistarpeen inventaari

Pernilla Tingvall vastaa yhdestä hankkeen työpaketeista. LTU rahoittaa myös osaltaan hanketta, jonka työpajoista ainakin yksi toteutetaan Luulajan yliopistolla.

-Aluksi kartoitamme hankealueelta osaamistarpeet. Tutkimme, mitä työnantajat tarvitsevat. Joissakin ammattiryhmissä lisäosaamisen tarve on merkittävä, Tingvall kertoo.

Erilaiset osaamistarpeet

Miten osaamisen tarvetta mitataan?

-Meillä on hyvät yhteydet työnvälittäjiin ja yrityksiin eri puolilla aluetta. Maakuntien toimijoilla, kuten Region Norrbottenilla ja Lapin liitolla, on jo tarpeista paljon tietoa. Osaamisen ja ammattitaidon tarpeet ovat erilaisia hankealueen eri puolilla, Tingvall sanoo.

Hoiva-alan ja teollisuuden tarpeita

Millä ammattialoilla osaamistarpeet ovat suurimmat?

-Juuri sitä aiomme selvittää. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi valmistusteollisuuden, hoiva-alan, opetuksen ja muun julkisen sektorin tarpeet ovat suuria. Olemme myös havainneet, että menossa oleva koronapandemia on vähentänyt ammattityövoiman kysyntää matkailualalla, Tingvall toteaa.

Koulutusten räätälöinti

Inventoinnin valmistuttua koulutuksia räätälöidään vastaamaan yritysten tarpeita.

-Esimerkiksi voi ottaa Northvoltin akkutehtaan Skellefteåssa. Siellä toiminta on käynnistymässä ja tarve sen alan eri ammattien osaajille on suuri. Me voimme rakentaa lisäkoulutusta, joka täydentää työnhakijan aikaisempaa peruskoulutusta, Tingvall selittää.

Koulutuspilotit

Inventoinnin perusteella LTU rakentaa koulutuspilotteja eri alueille.

-Arvioimme, että luomme kaksi tai kolme koulutuspilottia eri alueille. Ne tukevat työnhakijaa niin, että hänen on helpompi löytää töitä. Koulutukset voidaan suunnata eri ryhmille, kuten opiskelijoille, työttömiksi joutuneille tai muille, Tingvall kertoo.

Yksi hankkeen tavoitteista on käsitellä koko hankealuetta yhteisenä työmarkkina-alueena, jossa työtä voi hakea sieltä, missä sitä on tarjolla, oli se sitten Ruotsin tai Suomen puolella.

Lyhyitä ja pidempiä kursseja

Kurssit sisältävät lyhyitä ja pidempiä koulutusjaksoja.

-Joillekin voi riittää muutaman viikon täydennyskurssi. Toiset tarvitsevat pidemmän, muutaman kuukauden lisäkoulutuksen. Me räätälöimme koulutukset tarpeiden mukaan, Tingvall sanoo.

 

Etäkurssit

Monet kurssit järjestetään etänä.

-LTU on aikaisemminkin järjestänyt etäkursseja ja niiden määrä on nyt pandemian aikana lisääntynyt. Olemme oppineet niistä paljon ja pystymme tarjoamaan yhä useampia kursseja etänä. Teoreettisten kurssien järjestäminen on vaivatonta. Käytännön harjoitusta, esimerkiksi laboratoriotyötä, voidaan järjestää yrityksissä. Etäkurssien järjestäminen on myös rajan yli helpompaa kuin että oppilaat kokoontuisivat yhteen paikkaan, Tingvall toteaa.

Etätyöpaja

LTU järjestää hankkeessa työpajoja ja yhden suuremman kokoontumisen.

-Työpaja järjestetään etänä ja siinä yritykset, työnvälittäjät ja työnhakijat kohtaavat. Kukin osallistuu omalla tahollaan, kertoo tarpeistaan ja osaamisestaan sekä vaihtaa kokemuksia. Työpajan päivämäärää ei vielä ole lyöty lukkoon, mutta se järjestetään todennäköisesti marraskuun aikana, Tingvall kertoo lopuksi.