Uutinen 07.11.2023 Kent Lidman
-Olemme hyvässä tilanteessa, mutta paljon on vielä tekemistä kuljetusten ja infrastruktuurin yhteistyön kehittämisessä rajan yli. Näin totesi Tornion kaupungin kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, kun hän esitteli Oulussa Pohjois-Euroopan kuljetusfoorumissa Perämeren käytävän liikennevisio 2040-loppuraportin.

Bothnian Arc yhdistys on laatinut raportin kuljetusyhteistyön vahvistamiseksi Perämeren käytävän alueella. 

Pohjoinen entistä tärkeämpi

Miksi Perämeren alueelle tarvitaan yhteinen kuljetusvisio?

-Maailmanpoliittisen tilanteen muutosten seurauksena Pohjanlahdesta on tullut pohjoisessa entistä tärkeämpi. Suunnitellut suuret vihreät investoinnit niin Ruotsissa kuin Pohjois-Suomessakin edellyttävät toimivaa infrastruktuuria, logistiikkaa ja joukkoliikennettä, Kangastalo sanoi.

Haasteita

Perämerenkäytävän kuljetusjärjestelmään sisältyy monia maanteitä, rautateitä, kymmenen satamaa, neljä lentoasemaa ja useita merikuljetusreittejä.

-Rajat ylittävien kuljetusten ja infrastruktuurin kehittämiseen sisältyy monia haasteita. Yksi niistä on rajat ylittävän henkilöjunaliikenteen puuttuminen Ruotsin ja Suomen väliltä, Kangastalo totesi.

Pohjoisen vahvuuksia

Hän korosti myös Perämeren alueen monia vahvuuksia, esimerkiksi strateginen sijainti, pitkä rajat ylittävän yhteistyön perinne, vahva teollisuus, yliopisto ja alueelle suunnitteilla olevat suuret vihreät investoinnit.

Pitkät kuljetukset

Muitakin isoja haasteita on rajat ylittävän henkilöjunaliikenteen lisäksi.

-Niihin kuuluvat pitkät kuljetukset, joillakin rataosuuksilla tarvittavat kaksoisraiteet, lentoyhteyksien kehittäminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset infrastruktuuriin, Kangastalo luetteli.

Visioita

Mitä visioita ja tavoitteita toimintasuunnitelman toteuttaminen vaatii?

-Pitää rakentaa kestävä ja houkutteleva alue, jossa talous kasvaa, Kangastalo kertoi.

Kestävä liikkuminen

Kestävää liikkumista ja kuljetuksia tarvitsevat niin ihmiset kuin tavaratkin.

-Houkuttelevan alueen luominen edellyttää, että etäisyyksien ylittämiseen on henkilöliikennettä, alue on helposti saavutettavissa ja siellä matkailua ja kuljetuspalveluita kehitetään kestävästi, Kangastalo kertoi.

Kasvua

Kasvun edellytyksenä on, että rakennetaan rajat ylittäviä tavara- ja henkilökuljetuksia, jotka tukevat myös investointeja. Oleellista on myös paremmin yhteen kytkeytyvä logistiikka.

-Suomen ja Ruotsin väliset rautatieyhteydet ovat tärkeitä, Kangastalo sanoi.

Visio 2040

Vuoteen 2040 ulottuvan vision kannalta on tärkeää luoda yhteistyössä Ruotsin, Suomen ja EU:n kanssa kestävää kasvua.

-Kestävän, kasvavan ja houkuttelevan Perämeren alueen luomiseksi tarvitaan infrastruktuuri-investointeja ja rajat ylittäviä yhteyksiä, sujuvia matkustuspalveluita ja logistiikkaa. Meidän pitää kehittää rajat ylittävää Perämeren kuljetusyhteistyötä. Tulee rakentaa foorumi ja alusta, jossa voidaan käydä keskustelua ja toteuttaa yhteistyötä, Kangastalo totesi lopuksi.

Kent Lidman