2020, Uutinen 16.11.2020 Paula Mikkola
-Rajat ylittävä liikkuvuus on erityisen tärkeää pohjoisessa, jossa yhteistyötä valtioiden rajojen yli on tehty aikojen alusta lähtien. Tämän totesi Suomen tasa-arvo- ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist (rkp) tervehdyksessään Academic North Summitille.

Blomqvist totesi koronapandemian olleen ja yhä olevan suuri haaste pohjoismaiselle yhteistyölle.

-Pandemia on tehnyt vahinkoa pohjoismaiselle yhteistyölle. Suomen ja Ruotsin välillä on jopa aloitettu rajavalvonta. Olemme myös samalla oppineet, kuinka riippuvaisia olemme vapaasta liikkuvuudesta rajan yli. Meidän täytyy voida palata vapaaseen liikkuvuuteen ja rajat ylittävään kaupankäyntiin niin pian kuin mahdollista, hän sanoi.

Blomqvist, Thomas r

Pohjolassa yksimielisyys

Blomqvist on ollut yhteydessä Ruotsin pohjoismaisen yhteistyön ministeriin Anna Hallbergiin (s) ja keskustellut hänen kanssaan tilanteesta sekä niistä ongelmista, joita pandemia on aiheuttanut esimerkiksi Tornionlaaksossa.

-Olen kollegoitteni kanssa yhtä mieltä siitä, että vuosikymmeniä jatkunut pohjoismainen yhteistyö edellyttää vapaata arkipäivän liikkumista rajan yli. Monet asuvat yhdessä Pohjoismaassa ja käyvät töissä toisessa. Meidän tavoitteemme on, että Pohjolasta tulee maailman yhtenäisin alue vuoteen 2030 mennessä, Blomqvist totesi.

Digitaalisuuden merkitys

Hän korosti digitaalisuuden merkitystä pohjoismaisessa yhteistyössä.

-Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen digitointisuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2017. Sen toimeenpano on tärkeää maiden välisen rajat ylittävän yhteistyön kannalta, hän sanoi.

Suomen puheenjohtajuus

Ensi vuonna Suomi on vastuussa Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajuudesta.

-Tulemme silloin työskentelemään aktiivisesti rajaesteiden poistamiseksi. Tulemme myös ottamaan oppia pandemiasta saaduista kokemuksista. Toiminnassa on kolme painopistettä; pohjoismaisen alueen kehittyminen, pohjoismaisen alueen osaamisen kehittäminen ja sosiaalisesti kestävän pohjoismaisen alueen rakentaminen, Blomqvist selitti.

Rajat ylittävät hankkeet

Valittujen painopisteiden pohjalta Suomi tulee toteuttamaan rajat ylittäviä hankkeita.

-Meidän pitää pystyä palauttamaan rajat ylittävä liikkuvuus, jota pandemia on vahingoittanut. Annamme tutkijoille tehtäväksi selvittää, miten Covid-19 vaikutti Pohjolaan ja liikkuvuuteen rajojen yli. Jatkamme digitointisuunnitelman toteuttamista osana rajat ylittävää yhteistyötä, Blomqvist kertoi.

Pohjalla vapaa liikkuvuus

Ruotsin ulkomaankaupan ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri Anna Hallberg sanoi myös selkeästi, että pandemian haittaama vapaa liikkuvuus rajan yli on saatava palautettua ennalleen.

-Vapaa liikkuvuus on niin pohjoismaisen kuin EU-yhteistyönkin perustana. Pohjolassa lähes 65 000 ihmistä kulkee päivittäin rajan yli työn takia tai tavatakseen ystäviään toisessa Pohjoismaassa. Pandemian aikana meillä on ollut suuria haasteita, jotka vaikuttavat yhteistyöhön vielä vuosia eteenpäin. Nyt pitää kuitenkin toimia nopeasti, yrittää ratkaista syntyneet rajaesteet ja estää vielä uusien syntyminen, Hallberg sanoi.

Vuoropuhelun merkitys

Hän korosti Pohjoismaiden välisen vuoropuhelun merkitystä.

-Meidän täytyy keskustella maiden välillä, elinkeinoelämän, ammattiliittojen ja muiden kanssa, jotta saamme rakennettua vapaat pohjoismaiset työmarkkinat, joissa ei ole rajaesteitä. Avoimet Pohjoismaiden rajat ovat kaikkien etu. Meidän pitää Pohjolassa nyt keskittyä tähän työhön, Hallberg totesi.

Hän painotti myös pohjoismaisten yliopistojen välisen yhteistyön merkitystä.

-Se yhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan erityisesti täällä pohjoisessa, Anna Hallberg sanoi.