Uutinen 06.06.2024 Kent Lidman
-Ensi vuonna toiminnalle on odotettavissa enemmän rahaa ja uusi, viisivuotinen yhteistyöohjelma. Tämän kertoi Pohjoismaiden ministerineuvoston Sandra Forsén, joka osallistui Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan vuoden 2024 ensimmäiseen operatiivisen ohjausryhmän kokoukseen.

Suunnitelmien mukaan Pohjolan yhtenäistymis- ja rajaestetyön budjetti tulee olemaan ensi vuonna 20 miljoonaa Tanskan kruunua (noin 2,7 miljoonaa euroa). Lopullinen päätös rahoituksesta tehdään lokakuussa.

-Siitä 6 miljoonaa kruunua on tarkoitettu tiedotustoimintaan, jonka rahoitus kasvaa nykyisestä 2,5 miljoonaa kruunua, Forsén sanoi.

Pohjoismainen visio

Pohjoismaisen yhteistyön ja uuden, vuosien 2025–2030 toimintaohjelman lähtökohtana on visio siitä, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja yhtenäisin alue vuoteen 2030 mennessä.

-Visiotyö käsittää uuden yhteistyöohjelman, uuden budjetin, uusia tavoitteita ja tuloksia vuodesta 2025 alkaen, Forsén kertoi.

Rajaestetyö tärkeää

Pohjoismaiset yhteistyöministerit korostavat visiossa erityisesti liikkuvuuden ja rajaesteiden parissa tehtävän työn merkitystä.

-Pohjoismaiden yhtenäisyyden vahvistaminen edellyttää, että asiaankuuluvaa tietoa on saatavilla. Sitä varten raja-alueiden tiedotuspalvelut ja Info Norden ovat erittäin tärkeitä toimijoita, Forsén totesi.

Tavoitti 31 000 henkilöä

Rajaesteneuvosto selvitti vuoden 2023 aikana kuusi rajaestettä ja yhden viidestä työstettäväksi valitsemastaan erityisteemasta.

-Neuvontapalvelut tavoittivat noin 31 000 henkilöä, joista 16 000 ihmistä liikkuvuutta edistävillä toimenpiteillä. Vuoden aikana rekisteröitiin 3,5 miljoonaa yhteydenottoa ja 21 500 seuraajaa sosiaalisissa medioissa, Forsén luetteli.

Syksyllä valmista

Sandra Forsén tulee nyt keskustelemaan raja-alueiden neuvontapalveluiden kanssa.

-Pääviestinä on, että rahaa toimintaan on nyt saatavilla enemmän, mutta siitä, miten se jaetaan, keskustellaan syksyyn saakka. Rahoitusta tullaan myöntämään kolmen vuoden toimintajaksolle, hän kertoi.

Kent Lidman