Uutinen 28.06.2022 Paula Mikkola
-Yksi tärkeä ratkaistava kysymys on, mistä onnistumme arktisella alueella löytämään lisää rahoitusta, sanoi Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajanakin ollut Mika Riipi, joka toimii Arctic Investment Platform (AIP) hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Riipi esitteli hankkeen toimintaa ja Euroopan Investointirahaston (EIF) markkinatutkimusta Skellefteån NSPA-konferenssissa. Esityksen otsikkona oli ”Rahoituksen välittäjät ja levityskapasiteetti NSPA-alueella”.

Mika Riipin mukaan kyse on mahdollisuudesta yhdistää eri rahoituslähteitä niin, että arktiselle ja NSPA-alueelle saadaan lisää investointivaroja.

-Yritystoimintaamme pitää tukea ja alueelle pitää saada houkuteltua uusia yrityksiä. Siksi meidän tulee koota yhteen yksityistä, julkista, kansallista ja EU-tason rahoitusta, Riipi sanoi.  

Kasvua ja investointeja

EIF:n selvityksen lähtökohtana ovat mikro-, pien- ja keskisuurten yritysten investoinnit NSPA alueella. Siinä on etupäässä kyse pääomasijoituksista ja yritysten kasvuun tarkoitettujen investointien riskipääomasta, joka on EU:n koheesiopolitiikan linjausten mukaista ja kohdistettu innovaatioiden, kestävyyden ja vihreän siirtymän edistämiseen.

-Meidän on saatava alueen kasvua varten lisää pääomaa ja uusia investointeja esimerkiksi kaivannaisteollisuuden, biotekniikan ja uusien kasvuyritysten kehittämiseen, Riipi kertoi.

Yhteiset panostukset

EIF välittää rahoitusta Ruotsin ja Suomen NSPA-alueelle. EIF tekee yhteistyötä 18 muun alueen kanssa ja on investoinut 185 miljoonaa euroa 29 eri kohteeseen.

-Noin 40 prosenttia investoinneista meni Oulun alueelle, 14 prosenttia Pohjois-Savoon ja kymmenisen prosenttia Norrbotteniin. Sijoituksista yhdeksässä tapauksessa oli kyse riskipääomasta ja seitsemässä tapauksessa pääomasijoituksesta, Riipi kertoi.

Liian pienet markkinat

Rahoituksen välittäjien haastatteluista kävi ilmi, että tarvitsemme järjestelmällisemmän ja johdonmukaisemman strategian yrittäjien ja innovaatioiden tukemiseen.

-Siitä ilmeni myös, että NSPA-alueen markkinat voidaan kokea liian suppeiksi ja epäyhtenäisiksi, jotta erityisinvestoinnit olisivat oikeutettuja, Riipi totesi.

Parempi malli

Markkinaselvityksen johtopäätöksenä todettiin muun muassa, että vihreän siirtymän päivittäminen vaatii investointeja urbaanin ja liiketoiminnallisen infrastruktuurin rakentamiseen. Alueella ei myöskään olla vielä valmiita 60-100 miljoonan euron suurinvestointeihin.  

-Nykytilanteessa markkinoille tarvitaan paremmin soveltuva ja testattu malli, jotta voidaan tukeutua kaupallisiin pankkeihin, joilla on vahva alueellinen, maantieteellisesti määritelty fokus. Suosittelemme, että NSPA-alueet keskustelevat rahoitusmarkkinoiden kanssa siitä, miten ne voisivat yhdessä lisätä taloudellisia panostuksia näille alueille, Riipi sanoi.

Investointitukea

EIF:n asiantuntija Minna Leisvori kertoi, että heidän tehtävänsä on auttaa yrityksiä löytämään rahoittajia.

-Te itse tiedätte parhaiten, mitä tarvitaan. Monet meistä eivät ole koskaan nähneet, millaista eläminen täällä pohjoisella alueella on, Leisvori totesi.

Kent Lidman