2019, Uutinen 18.04.2019 Paula Mikkola
-Tiiviimpää poliisiyhteistyötä Pohjoiskalotin rajojen yli. Lisää hoitoalan yhteistyötä. Muun muassa nämä ehdotukset syntyivät Kaarasjoen kuntaseminaarin ryhmätöistä. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä kuudesta Norjan ja Suomen rajakunnasta ja he keskustelivat mahdollisista yhteistyön muodoista.

Ryhmätyössä käsiteltyjä kysymyksiä olivat miten kuntien välistä yhteistyötä rajan yli voidaan parantaa, miten ja millä aloilla yhteistyö toimii jo nyt sekä mitä haasteita rajakuntien väliselle yhteistyölle on olemassa. Erityisesti keskityttiin hoitoalan, koulutus- ja työmarkkinoiden yhteistyöhön.

Paljon ehdotuksia

Ryhmät tekivät esimerkiksi seuraavia yhteisiä ehdotuksia:

– yhteisiä kursseja kuntien työntekijöille

– uusia viestintäkeinoja rajat ylittävään tietojen vaihtoon kuntien välille

– enemmän rajat ylittävää tiedonvaihtoa saamelaiskysymyksissä

– rajakunnille yhteinen tapaamisfoorumi

– yhteistyö ammattihenkilöstön ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa

– koulu- ja hoitoalan yhteistyön laajentaminen

– yhteistoiminta äkillisissä tilanteissa

– palo- ja pelastuspalvelujen yhteistyö

– yhteinen panostus matkailuun

– rajat ylittävän ruokamatkailun kehittäminen

– yhteinen arktinen maatalouskoulutus

– porotalousyhteistyö, kun porot ylittävät valtakunnan rajan

– yhteisiä ratkaisuja väestönkehityksen ja kulttuurisiin haasteisiin

– rajat ylittävä osaajapankki.

Pohjoiskalotin neuvosto tutkii, millä tavalla se osaltaan voisi auttaa rajakuntia toteuttamaan esiin tulleita ehdotuksia.