2021, Uutinen 12.03.2021 Paula Mikkola
-Yhteistyö on haasteellista näin laajalla maantieteellisellä alueella, mutta se antaa meille myös suuria mahdollisuuksia. Olen iloinen, että Norjakin on mukana Interreg Aurora yhteistyössä. Näin sanoi Norrbottenin lääninhallituksen ohjelmajohtaja Iiris Mäntyranta Interreg Auroran webinaarissa.

Iiris Mäntyranta oli mukana jo edellisen Interreg Pohjoisen ohjelman suunnittelussa ja tekee nyt töitä myös uuden Interreg Aurora ohjelman valmisteluissa.

Uusi ohjelma tulee käsittämään kaksi ohjelma-aluetta. Toinen niistä kattaa Ruotsin, Norjan ja Suomen pohjoisimmat alueet ja toinen käsittää Saamelaisten kotiseutualueen (Sapmin) kyseisissä maissa.

Valmistuu syksyllä

Mäntyranta toivoo Interreg Aurora ohjelman valmistuvan lopullisesti syksyn aikana.

-Pyrimme siihen, että ohjelma saadaan toimitettua EU-komissiolle syyskuussa, jolloin ohjelman toteuttaminen voisi käynnistyä vuoden 2022 alusta. Tulemme olemaan yksi laajimmista ohjelma-alueista EU-ohjelmien joukossa, hän kertoi.

Erilaisia hanketyyppejä

Interreg Aurora tulee mahdollistamaan useampia hanketyyppejä.

-Mikrohankkeissa kokonaisbudjetin suuruus olisi enintään 60 000 euroa. Pienhankkeiden budjetti voisi olla enintään 200 000 euroa ja sitä suuremman budjetin hankkeet olisivat varsinaisia hankkeita, Mäntyranta selitti.

Vihreämpi Eurooppa

Ympäristökysymykset ja vihreämmän Euroopan tavoite ovat ohjelman peruspilareita.

-Kestävän kehityksen varmistamiseksi ympäristönäkökulman pitää sisältyä kaikkeen ohjelman toimintaan, Mäntyranta totesi.

Ympäristövaikutukset

Kunkin maan ympäristöviranomaisiin on oltu yhteydessä uuden ohjelman strategisen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistamisesta. Ympäristöviranomaiset seuraavat sisältöjen valmistelua ja varmistavat, että kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon uudessa ohjelmassa.

-Suunnittelemme myös julkista kuulemista ympäristövaikutusten arvioinnista huhtikuulle. Ympäristövaikutusten arvioinnin näkemykset pitää ottaa huomioon ohjelman sisällössä. Strateginen ympäristövaikutusten arviointi liitetään osaksi lopullista ohjelma-asiakirjaa, Mäntyranta kertoi.