2019, Uutinen 06.09.2019 Paula Mikkola
Poikkitieteellinen tutkimushanke tukee matkailun kestävää kasvua.

 

-Matkailulla on selkeästi rooli ilmastonmuutoksessa. Se on ongelma, joka meidän pitää ratkaista. Ilmastoahdistus pitää ottaa vakavasti. Näin totesi kulttuuritutkimuksen ja matkailun professori Soile Veijola Lapin yliopistosta. Hän osallistui Tornionlaakson neuvoston matkailuseminaariin Haaparannalla.

Soile Veijola puhui yhdessä Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristötutkijan Helena Lonkilan kanssa teemasta ”Kestävästi kasvava matkailu muuttuvissa kulttuuriympäristöissä”.

Poikkitieteellinen hanke

Soile Veijola vetää Mamomi-hanketta, joka käynnistyy tänä vuonna ja joka rakentaa uusia mittausmenetelmiä Suomeen sovellettavaksi eri kulttuuriympäristöissä. Hanke pyrkii osaltaan vaikuttamaan matkailun kasvun muutokseen.

-Tämä on poikkitieteellinen projekti, jossa on mukana eri tieteenalojen tutkijoita. Ohjausryhmään on koottu tutkijoita ja Suomen eri ministeriöiden edustajia, Veijola kertoi.

Matkailu tarkastelun kohteena

Matkailua tutkitaan monesta eri näkökulmasta.

-Kehitämme mittausmenetelmiä usealle eri alueelle. Käsittelemme konkreettisia ongelmia ja tutkimusaiheita ja kokeilemme uusia mittausten yhdistelmiä. Näin luomme poikkitieteellisiä mittausmenetelmiä, joita kuka tahansa kunnissa, hallinnossa tai kansalaisten parissa voi käyttää, Veijola sanoi.

Kulttuuriympäristöt

Hankkeeseen etsitään erilaisia kulttuuriympäristöjä, esimerkiksi Kukkolankoski tai Langinkosken keisarillinen kalastusmaja.

-Tutkimus selvittää, kuinka tärkeitä kulttuuriympäristöt ovat matkailulle. Mitä niissä voidaan kokea ja miten kokemuksia voidaan mitata? Veijola selitti.

 

Eri aikakausia

Helena Lonkila selittää, että tässä tarkastellaan kulttuurimaiseman eri aikakausia.

-Se sisältää kaikkea muinaismuistoista nykyajan ympäristöön ja kulttuurimaisemaan. Kyse on kulttuuriperinnöstä ja –ympäristöstä, jotka täydentävät toisiaan. On tärkeää pystyä mittaamaan esimerkiksi aitoutta. Meillä on monia universaaleja kulttuuriperintöjä, joita Unesco pitää maailmanperintönä ja jotka ovat mukautuneita paikalliseen ympäristöön, Lonkila kertoi.

– Myös sellainen asia kuin hiljaisuus voidaan käsittää kulttuuriperinnöksi. Rituaaleihin liittyy paljon kertomuksia, jotka liittyvät hiljaisuuteen. Mutta miten hiljaisuuden kokemusta voidaan mitata? Veijola pohti.

 Ilmastoahdistus

Ilmastokeskustelu vaikuttaa merkittävästi Pohjois-Suomen matkailuun.

-Greta Thunberg -ilmiön vaikutuksesta ilmastoahdistus on kasvanut ja yhä harvemmat haluavat lentää. Me täällä pohjoisessa olemme kuitenkin vahvasti riippuvaisia lentoyhteyksistä, jotta saamme tänne matkailijoita. Kestävä matkailun kasvu edellyttää, että ajattelutapamme ottaa ilmaston huomioon. Meidän pitää pyrkiä vähentämään päästöjä ja tehdä matkailusta kaikin tavoin entistä paremmin ilmastoon sopivaa, Veijola sanoi.

Muiden elinkeinojen vaikutus

Miten muu elinkeinotoiminta, kuten kaivos matkailualueen kupeessa, vaikuttavat matkailuun?

-Se on yksi kysymys, jota tutkimme. Eri elinkeinojen välinen yhteistyö on tärkeää, Veijola totesi.