2019, Uutinen 14.06.2019 Paula Mikkola
– Matkailuelinkeinossa tarvittava osaaminen on monisyinen asia. Meillä on huutava pula työntekijöistä, joilla on oikeanlainen ammattitaito, ja onkin tärkeää, että koulutustarjonta saadaan vastaamaan osaajatarpeeseen. Tätä mieltä oli Visit Narvikin June Berg-Sollund Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Narvikissa järjestämässä elinkeinohankkeen seminaarissa.

Visit Narvik, jossa työskentelee kolme työntekijää, markkinoi Narvikin aluetta matkailukohteena.

– Markkinoinnin lisäksi toimintaamme kuuluu myyntiä, yhteistyön kehittämistä, tuotekehitystä, tapahtumien järjestämistä sekä tavoite rakentaa matkailuelinkeinosta kestävää ja laadukasta, kertoi June Berg-Sollund.

Yksityisomistus

Visit Narvikin yksityisiä omistajia ovat Forte-säätiö ja Narviksgården AS.

– Omistajuudessa elinkeinon edustajat ja julkinen sektori kohtaavat profiloinnin, osaamisen ja infrastruktuurin kautta. Toimialueemme käsittää kahdeksan kuntaa Narvikin alueella. Kuntauudistuksen myötä niitä on jatkossa vähemmän, selitti June Berg-Sollund.

Yhteistyötä yli rajojen

Matkailussa yhteistyö on tärkeää.

– Teemme yhteistyötä yli kuntien ja valtioiden rajojen. Tänne tuleva vierailija ei tunne rajoja vaan hakee alueiden tarjoamia kokemuksia, kunnasta tai valtiosta riippumatta. Me näemme Narvikin alueen ja Pohjois-Euroopan yhtenä kokonaisuutena ja kehitämme matkailuelinkeinoa koko alueelle, sanoi June Berg-Sollund.

Chartermatkailua Ofoten-radalla

Narvikin alueella on neljä merkittävää käyntikohdetta, jotka ovat Narvikfjellet, Ofoten-rata, Polar Zoo ja Narvikin sotamuseo.

– Ofoten-rata ei ole vain malmirata. Opastetut retket ja charter-matkailun kehittäminen Arctic Train –junalla kiinnostavat laajalti. Pyrimme kasvattamaan rautatien kapasiteettia, kertoi June Berg-Sollund.

Pohjoisin eläintarha

Narvikin kupeessa kohoava Narvikfjellet ja noin viidenkymmenen kilometrin etäisyydellä sijaitseva Polar Zoo ovat tärkeitä käyntikohteita.

– Polar Zoo on maailman pohjoisin eläintarha. Kaupungissa sijaitseva Narvikin sotamuseo puolestaan houkuttelee lukuisia kävijöitä, joita kiinnostavat toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat alueella. Yhä useammat matkailijat tulevat tänne pohjoiseen asti, sanoi June Berg-Sollund.

Monenlaista osaamista tarvitaan

Matkailun kehittämisessä oikeanlainen osaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

– Aikaisemmin oltiin sitä mieltä, ettei osaamisella ei ole niin väliä, mutta nyt ymmärretään ammattitaidon merkitys sekä se, että elinkeino tarvitsee monenlaisia osaajia, niin ekonomeja ja hallinnon asiantuntijoita kuin erilaisia oppaita ja IT-teknikoitakin, selitti Berg-Sollund.

Yhteistyöprojekti Kiirunan kanssa

Narvik on mukana ”Visit Arctic Europe” hankkeessa ja sillä yhteistyö Kiirunan kanssa on edennyt pitkälle.

– Osa tästä yhteistyöstä on matkailuelinkeinon kehittämistä Kiirunan kaivoksilta Narvikiin ulottuvalla Ofoten-radalla. Teemme osaltamme rajat ylittävää yhteistyötä ja rakennamme verkostoja rajojen yli, kertoi June Berg-Sollund.

– Pyrkimyksenä on vahvistaa kilpailukykyä rajan molemmin puolin ja kehittää innovatiivisia rajat ylittäviä konsepteja, hyödyntää rajat ylittävää infrastruktuuria ja lisätä arktisen Euroopan tunnettuutta ympärivuotisena matkailukohteena, Berg-Sollund selitti.

Yhteisiä kokouksia

Mitä Narvikin ja Kiirunan yhteistyöhankkeessa konkreettisesti tehdään?

– Olemme järjestäneet esimerkiksi yhteisiä kokouksia Ruotsin valtionrautateiden, Ruotsin liikenneviraston ja maakunnan joukkoliikenneviranomaisten kesken. Tällöin olemme vahvempia yhdessä kuin jokainen toimija yksinään, Berg-Sollund jatkoi.

Matkailijoita Kiinasta ja Intiasta saakka

Monet matkailijat saapuvat Narvikiin Luulajan kautta malmirataa ja Ofoten-rataa pitkin.

– Myymme aluetta muun muassa Kiinan ja Intian markkinoille. Yhteistyön kautta meillä on paremmat mahdollisuudet investointeihin ja kehitystyöhön. Käytössämme on näin parempi logistiikka, joka kasvattaa kilpailukykyämme ja antaa mahdollisuuden tarjota matkailupaketteja, joihin sisältyy myös junaelämyksiä, kertoi June Berg-Sollund.